ÅSIKT

”Försäkringskassans kärna ska vara vår trygghet”

Mikael "Prinsen" Trolin fruktar att Försäkringskassan blir en stat i staten

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svaret: ”Vi utför bara vårt uppdrag”, som försäkringskassans chef Curt Malmborg ger på Marcus Birros liknelse om kassan som ”det fjärde riket” klingar skrattretande likt just det som Birro avsåg.

Likheten till den fras som användes av tredje rikets hantlangare för att urskulda sig under Nürnberg-processen, ”vi lydde bara order”, är tydlig och skjuter över allt personligt ansvar till en diffus överhet.

De grundläggande frågorna här är: för vem skapades systemet med sjukförsäkring och varför? Och i vad består själva kärnan i att vara försäkrad? Jo, den berör vår trygghet och själva vårt välbefinnande.

Kollektiva bestraffningar är förbjudna enligt både krigets och det civila samhällets lagar. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Men trots det ursäktar Malmborg kassans i vissa fall omänskliga bedömningar med att det ”bara är två procent som nekas ersättning”.

Där avslöjar han att han inte förstår vad en sjukförsäkring skapar för värde för medborgarna, förutom det omedelbara, som ekonomisk ersättning vid oförmåga att arbeta.

Man kan göra en liknelse med rysk roulett. De två procenten som nekas ersättning på godtyckliga grunder (två patroner i ett magasin som tar hundra), sätter skräck i majoriteten av försäkringstagarna. Det föreligger, trots allt, en viss risk att man får en kula i loppet. Detta skapar stor oro och en enorm osäkerhet om vilka rättigheter man har när man blir sjuk.

I försäkringskassans metodik ingår även att misstänkliggöra oss med omvänd bevisbörda: alla är skyldiga tills motsatsen är bevisad. Det illustreras inte minst av att kassan polisanmäler alla som angivit fel datum på ett försäkringsanspråk. Oavsett felets omfång och om det kan antas vara oförstånd eller slarvfel.


Under november 2007 genomgick jag själv avancerad hjärnkirurgi för en tumör på hypofysen (ofarlig, tack och lov). Ett oerhört stort ingrepp med en veckas intensiv postoperativ sjukhusvistelse samt tre veckors konvalescens.

Efteråt var jag osäker på om kassan skulle godkänna min sjukersättning. Hur många andra, som har mindre åkommor än en tumör i huvudet, känner sig oroliga för om de ska få någon ersättning och kunna betala hyran och det nödvändigaste?

Och hur mycket kostar den ökade psykosociala ohälsan på grund av denna oro och den belastning som det för med sig för sjukvården?

Vid en tidigare sjukskrivning 2005 hamnade jag i en diskussion med Jonas Krantz, avdelningschef vid Försäkringskassan på Södermalm i Stockholm. Jag påtalade den orimligt långa tiden fram till kassans beslut om sjukersättning (i mitt fall sex månader). Jag berättade även att jag arbetade politiskt och att jag ville agera för en ändring av reglerna.

När jag sedan begärde ut min journal från kassan stod följande journalanteckning, utförd av just denne Krantz, att läsa: ”Trolin uppträdde aggressivt och säger att han är politiker. Han hotar med att agera politiskt”.


Här kommer ett par frågor till Curt Malmborg:

Känner sig försäkringskassans chefer hotade av medborgare eller förtroendevalda som vill arbeta politiskt för förändrade försäkringsvillkor?

Har kassan i själva verket bildat en stat i staten med det egna målet att få ner sjuktalet som allt övergripande, med egna spelregler som står över de demokratiska?

Om detta är fallet är Marcus Birros liknelse relevant, tyvärr.

Att jag hotat en chefstjänsteman, som det står i min journal på försäkringskassan, gör mig väl till en säkerhetsrisk och olämplig som politiker, eller?

När revolutionären Jesus från Nasaret blev anklagad av en farise, för att han lät sina hungriga lärjungar plocka säd på sabbaten, lär han ha svarat att ”religionen skapades för människan, inte tvärt om”.

Detsamma borde väl sägas om försäkringskassan.

FAKTA

Chefstjänstemannen på försäkringskassan skrev in i min journal att jag uppträdde aggressivt och ”Han hotar med att agera politiskt”.

Har kassan i själva verket bildat en stat i staten och känner sig tjänstemännen hotade av att politiker vill förändra reglerna, skriver Mikael ”Prinsen” Trolin.

Dagens debattör

Mikael ”Prinsen” Trolin

44 år, Stockholm,

landstingspolitiker.

Läs fler inlägg:

ARTIKELN HANDLAR OM