ÅSIKT

Var lite ödmjuk, Malmborg

Replik av Mikael Trolin

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Som svar på Curt Malmborgs indignerade replik i debatten om Försäkringskassan som ”fjärde riket”, vill jag gratulera att han erkänner att fel har begåtts. En uppgift om en försäkringstagares politiska verksamhet hör inte hemma i kassans journalanteckningar.

Men som chef för en statlig myndighet borde kanske Malmborg fundera på varför 82 procent av Aftonbladets läsare höll med mig om att Försäkringskassan höll på att bli ”en stat i staten och ett hot mot demokratin”. Om inte detta är ett underbetyg när man ”bara följer lagen”, så vet jag inte vad som skulle vara det. Lite ödmjukhet kanske vore på sin plats?

Det är naturligtvis så att det finns utrymme för olika tolkningar av lagen, tolkningar som Malmborg själv ansvarar för.

Poliser som utreder Försäkringskassans anmälningar har själva vittnat i SVT:s Rapport om vad de beskriver som ”slarv och oförstånd utan brottslig avsikt”. Och att de blir översvämmade av kassans anmälningar, som tar värdefulla resurser i anspråk.

Mikael “Prinsen” Trolin

Landstingspolitiker i Stockholm

Läs fler inlägg: