ÅSIKT

Bridreaktorer ingen nyhet, folkpartister

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: REUTERS
Nej, bridreaktorer är knappast något exempel på ny teknik. Den franska Super-Phénix togs i drift 1985 och har nu varit stängd i över tio år.

”Genom så kallade breederreaktorer kan det utbrända uranet användas och det skulle för Sveriges del innebära att vi har kärnbränsle för tusen år.”, skriver två folkpartister, kommunalrådet Bengt-Åke Nilsson och Karl-Erik Andersson i VLT 7 februari. De vill ha en bridreaktor i Mälardalen.

Enligt folkpartisterna är det ”ny teknik”.

Eller inte. Den första bridreaktorn startade 1951. Den svenska atomenergiutredningen 1956 räknade med att tekniken skulle bli kommersiell 1970.

Men trots att hundratals miljarder kronor satsats i många länder har resultatet uteblivit.

Kylmedel i en bridreaktor är flytande natrium. Natrium fattar eld vid kontakt med luft eller vatten.

Det ger en del problem.

Den största bridreaktorn, Super-Phénix, i Frankrike kostade cirka 84 miljarder konor, och producerade 8,3 terrawattimmar el under sin livstid. Det är drygt 10 kronor per kilowattimme, runt 20 gånger kostnaden för vindkraft.

Och det är inte bara en fråga om pengar.

Bränslet i bridreaktorer är plutonium. Plutonium framställs genom upparbetning av kärnbränsle från vanliga kärnkraftverk. De otroligt radioaktiva bränslestavarna sågas och upplöses i kokande salpetersyra, och ur den sörjan separeras plutoniet ut.

Detta har sina risker.

Bridreaktorn förutsätter att plutonium fraktas kors och tvärs över jordklotet.

Det gick åt sex kilo plutonium för att förinta Nagasaki 1945. En duktig terrorist kan bygga en bomb med mindre än så.

Kärnkraft förutsätter i sig inte upparbetning eller bridreaktorer. Uranet räcker för kärnkraft på dagens nivå eller kanske dubbelt så mycket under ett par generationer.

Men det räcker inte för folkpartiet. Dom vill ha mycket mer kärnkraft. Överst på folkpartiets hemsida står: ”Hur löser vi klimatfrågan? Med mer kärnkraft löser vi klimatfrågan.”

Folkpartisten Carl B. Hamilton sabbade chansen till enighet i klimatberedningen när han sa nej till alla klimatmål om han inte fick in mer kärnkraft.

Ännu mer kärnkraft. I Sverige. Sverige och Frankrike har redan mest kärnkraft per capita i världen

Västeråsarnas position är extrem, men logisk. Ska man ha väldigt mycket kärnkraft så måste man ha upparbetning och bridreaktorer.

Närmaste upparbetningsanläggning är Sellafield, som den brittiska regeringen har beslutat stänga. Den står ändå stilla.

Kostnaden för att riva och rensa upp efteråt beräknas nu till 583 miljarder kronor.

Ännu dyrare blir det om al-Quaida får tag i några kilo plutonium.

Fredrik Lundberg