ÅSIKT

Privat till vilket pris som helst?

Börje Vestlund (s) om utförsäljningen av statligt ägda bolag: ”Finansbranschen hotas rejält om såväl OMX, Nordbanken och SBAB säljs ut”

DEBATT

Det har gått över ett år sedan regeringen presenterade de statliga företagen högst upp på regeringens utförsäljningslista.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det har varit ett år av illa beredda riksdagsförslag, dålig tajming och skandalomsusade avgångar.

Vasakronan äger tre av fyra Hötorgsskrapor. Vasakronans samtliga 171 fastigheter har ett marknadsvärde på 45,2 miljarder kronor (december 2007).

Sex av Mats Odells närmaste rådgivare har slutat eller tvingats avgå. Därför är Mats Odells och Maud Olofssons senaste besked om att vare sig börskaoset eller kreditoron på något sätt påverkar utförsäljningstakten mycket oroande.

I Danmark har den borgerliga regeringen tvärtom dragit i nödbromsen och lagt börsnoteringen av den statligt kontrollerade energijätten Dong Energy på is. Tyvärr är detta något som den svenska regeringen vägrar göra då utförsäljningsideologin väger tyngre än omsorgen om svenska folkets gemensamma tillgångar.

Och istället för att följa det danska exemplet lades nyligen även Apoteket på regeringens utförsäljningslista. Därmed har regeringen ännu en gång visat att det är viktigare att sälja ut än att de går rätt till.

Regeringens första allvarliga bakslag var när chefen för den enhet som förvaltar de statliga företagen, Malin Björkmo, i våras avgick i protest mot bristande resurser, onödig brådska och slarv. Trots att regeringens utförsäljningspolitik kraftigt ökat arbetsbördan och trots den kraftiga kritik som Björkmo riktade mot Odell och Olofsson när hon avgick har regeringskansliets ägarenhet inte fått några extra resurser. Mats Odells besked: Utförsäljningarna rullar vidare.

Carnegieaffären resulterade i september i att regeringens utförsäljningsorganisation helt och hållet rasade samman. Mats Odells två närmaste rådgivare tvingades avgå. Mats Odells besked? Nu ökar vi utförsäljningstakten.

I Stockholm finns all anledning till oro med anledning av denna huvudlösa utförsäljningspolitik. Finansbranschen, som är en av de viktigaste näringarna i huvudstaden, hotas rejält om såväl OMX, Nordbanken och SBAB säljs ut. Idag har alla sina huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhet i Stockholm.

Men enligt utförsäljningsminister Odell kommer man inte att ställa krav om att huvudkontoren finns kvar i Stockholm. Därigenom kan många arbetstillfällen försvinna från Stockholm.

Det hade varit bra om regeringen vid något av de upprepade tillfällen som utförsäljningsprocessen i det närmaste havererat lugnat ned sig en smula. Åtminstone tills man var redo att genomföra utförsäljningarna utan att riskera alltför stora skador.

Ett annat konkret exempel på just hur tvivelaktiga regeringens affärer kan visa sig vara är fastighetsbolaget Vasakronan. Mycket tyder nämligen på att tåget redan har gått för den som vill få bra betalt för ett fastighetsbolag. Enligt en ny undersökning från Riksdagens Utredningstjänst har fastighetsaktierna i företag som liksom Vasakronan huvudsakligen sysslar med kommersiella fastigheter förlorat mer än en fjärdedel av sitt börsvärde sedan i april. Ändå ska bolaget säljas ut.

Frågan är nu hur många miljarder Fredrik Reinfeldt tillåter att de ideologiskt motiverade utförsäljningarna kostar statskassan innan han drar i nödbromsen?

FAKTA

Sex av Mats Odells närmaste rådgivare har slutat eller tvingats avgå. Därför är Mats Odells och Maud Olofssons senaste besked om att vare sig börskaoset eller kreditoron på något sätt påverkar utförsäljningstakten mycket oroande.

Frågan är nu hur många miljarder Fredrik Reinfeldt tillåter att de ideologiskt motiverade utförsäljningarna kostar statskassan innan han drar i nödbromsen, skriver riksdagsledamoten Börje Vestlund (s).

Debattören

Börje Vestlund

riksdagsledamot (s), ledamot av näringsutskottet.