ÅSIKT

Skolor som satsar på arbete och disciplin hjälper elever att lyckas

Replik Nima Sanandaji, vd Captus: ”När jag gick i skolan var det status att skolka, de som studerade mobbades”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mari Jensen framför i en debattartikel (16 februari) att det är ett dåligt förslag att polisen ska hämta skolkare. Eftersom problemen har sin rot i familje­problem är striktare tag inte lösningen.

Jag har ett annat perspektiv på behovet av ordning och reda i skolorna – inte minst för barn som växer upp i marginaliserade miljöer.?

Jag växte själv upp i invandrartäta miljöer präglade av socialbidragsberoende. Skolorna var disfunktionella. Det fanns status i att skolka, att vara med i gängen, medan de som studerade mobbades. Problemen förstärktes eftersom skolorna var slappa, man gjorde knappt något åt mobbarna, skolkarna och gängen.

Perspektivet i Sverige tycks vara att invandrare flyr hit från krig och sociala problem, så det är bara naturligt att det förekommer problem inom gruppen. Men detta stämmer inte nödvändigtvis. Det är viktigt att förstå att många av de invandrarfamiljer med exempelvis persiskt, turkiskt, arabiskt, kurdiskt och assyriskt ursprung som kommer till Sverige i sina hemländer tillhör de mera ambitiösa och välutbildade.

I exempelvis USA lyckas samma grupper av invandrare inte bara integreras, de blir också långt mera framgångsrika än den genomsnittlige amerikanen. År 2000 tjänade iranska hushåll i USA i genomsnitt 42 procent mer än infödda amerikanska hushåll. En viktig komponent i denna framgång är just utbildning.

Integrationen i Sverige fungerar sämre eftersom det finns hinder för arbete och företagsamhet samtidigt som det är lätt att fastna i bidragsberoende. Invandrarungdomar som växer upp i miljöer präglade av bidragsberoende stimuleras inte att satsa på utbildning.

Så vari ligger lösningen till problemet? I ”The education of minority children” studerar den amerikanska författaren Thomas Sowell vilka skolor som lyckas väl med att utbilda ungdomar från marginaliserade minoritetsgrupper. Det viktiga var inte om skolorna var religiösa, sekulära, privata eller offentliga – den enda gemensamma faktor som Sowell fann var att skolorna satsade på arbete och disciplin.

Det är mycket rimligt att tro att ordning och reda är lösningen också i Sverige. När den sociala miljön inte stimulerar till utbildning är det extra viktigt att skolan ställer krav på eleverna att närvara och delta i undervisningen.

Nima Sanandaji,

vd tankesmedjan Captus,

skriver bok om svensk

integrationspolitik

för Timbro förlag