ÅSIKT

Mata inte rovdjuren!

Tryggve Hedtjärn: ”Ekoturism är en genial idé – men inte att locka fram djuren med föda”

Foto: NORDISKA MUSEET
STÖR INTE VARGARNA och deras naturliga sätt att leva. Att mata rovdjur innebär risker både för djur och människor, skriver Tryggve Hedtjärn.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

På måndag den 3 mars utses årets vinnare av Grand tourism award. I ekoturismklassen är 3 av 176 tänkbara arrangörer nominerade – alla arbetar med viltskådning.

Alla tre har Ekoturismföreningens kvalitetsstämpel ”Naturens bästa”. Två av de tre arbetar med rovdjur – en med åtel (lockbete) för att locka björn att äta framför ett gömsle.

Detta är en viktig principfråga för alla som vill kunna röra sig fritt i våra skogar – vandrare, bärplockare, orienterare, barnfamiljer. Naturliga rovdjur som björn och varg är inga problem.

Men hur är det med rovdjur som vant sig vid att matas av människor?

Ekoturism är en genial idé: naturanpassad turism som ger lokalbefolkningen inkomster och anledning att vårda naturen i stället för att skövla den. Idén uttrycks på många olika sätt, men det centrala är att verksamheten står i samklang med naturen och inte påverkar denna negativt. ”Naturens bästa” ska garantera att ett visst arrangemang inte bara präglas av god vilja utan även uppfyller detaljerade kvalitetskrav.

Men att lägga ut mat åt rovdjur för att locka dem att äta framför ett gömsle – kan det vara ekoturism? Självfallet inte!

Jag har motionerat om detta till Ekoturismföreningens årsmöte den 14 mars. Debatten om detta hör egentligen hemma i riksdagen: ”Kan åtlar vara lagliga i vissa fall?” Men ekoturism kan det aldrig bli!

Själva poängen med åteln är att påverka rovdjurens vanor så mycket att en verksamhet med gömsle går från olönsamt till lönsamt, eller från måttligt lönsamt till mycket lönsamt. Det måste ju vara en stark påverkan av djuren för att uppnå detta!

Rovdjursturism kan ge gästerna spännande upplevelser av att ha vilda rovdjur omkring sig. Den kan ge ökade kunskaper och en positiv attityd till rovdjur.

Rovdjursturism kan vara så mycket annat än att sitta instängd ett eller flera dygn i ett trångt gömsle med små gluggar att titta ut igenom. Det kan vara vandringar för att titta efter spår, spårturer med hundspann eller vargylskvällar. Ofta har man en kunnig guide som berättar hur man kan tolka det man ser och hör.

Efter att själv ha funderat kring att arbeta med åtel kom jag snart fram till att samhället bara bör tillåta åtlar i mycket speciella fall, till exempel för att stödutfodra hotade djurarter och möjligen viss angelägen skyddsjakt.

En åtel för att locka rovdjur torde påverka djuren negativt. Rovdjuren får mindre övning för sig själva och sina ungar att söka naturlig föda. Är det nyttigt för björnen att äta limpa? Den är inställd på örter, bär, myror och en och annan älgkalv. Vad vet vi om riskerna för smitta från människa genom åtel till vilda djur?

Vid tillstånd att lägga ut animaliska åtlar gäller att köttet ska vara besiktigat. Men kött kan bli smittat på väg till åteln. Vad skulle det kunna innebära för vår lilla vargstam?

Alla rovdjur håller revir, vars gränser bevakas – strider utkämpas. Hur går det om människan blandar om korten för djuren?

Blir vargar sämre på att hålla uppsikt över revirets gränser om de lockas att hålla sig nära åteln?

Åtlar för rovdjur angår allmänheten eftersom risken att oväntat möta rovdjur ökar nära en åtel. Vad får det för följder för männi-skan att rovdjuren finns i områden där det ofta går folk och där det troligen luktar mycket människa?

Vill vi ha åteltillvanda rovdjur i våra marker? Vill vi ha stammar av björn och varg vars ungar är vana att få mat av människor?

Nej, acceptera inte åtlar inom ekoturismen!

FAKTA

Rovdjursturism kan ge människor spännande upplevelser av att ha vilda rovdjur omkring sig. Den kan ge ökade kunskaper och en positiv attityd till rovdjur.

Men att locka rovdjur med föda – är det ekoturism? Vill vi ha stammar av björn och varg vars ungar är vana att få mat av människor? skriver Tryggve Hedtjärn.

Dagens debattör

Tryggve Hedtjärn

66 år, Fränsta.

Arrangör av rovdjursturism, medlem i SEF samt läkare.

Läs också:

ARTIKELN HANDLAR OM