ÅSIKT

Osakligheter och grova felaktigheter?

Replik Peter Althin och Anton Strand: ”Berätta gärna för oss vad som är osakligt”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Christin Johansson skriver i sin replik om osaklighet och grova felaktigheter. I samma replik bekräftar hon dock den bild vi ger i vår debattartikel.

Christin Johansson, berätta gärna för oss vad som är osakligt, missvisande och grovt felaktigt. Är det våra klienter, de som utsatts för de exemplifierade misstagen som är osakliga? Eller är det grovt felaktigt att framföra kritik mot en verksamhet som alla med kunskap i ämnet, inklusive Du själv, anser behöver förbättras?

Den bild vi ger kommer från egna erfarenheter samt från våra klienter. Vi ger fyra konkreta exempel i artikeln och framförde i fredags ytterligare två exempel till Dig personligen i TV-programmet God morgon Sverige. Vi har svårt att se hur kritik som är så tydligt förankrad och exemplifierad kan uppfattas som osaklig.

Vidare förvånas vi över kritiken mot vårt sätt väcka frågan. Du som också arbetar för människor som har det svårt bör väl ha ett lika stort intresse av att dessa frågor uppmärksammas, i synnerlighet som också Du önskar en förändrad situation.

Kritiken mot socialtjänsten i Vetlanda beträffande vad som hände ”Louise” har resulterat i att det tillsatts fem nya tjänster och att rutinerna på socialtjänsten där väsentligen har förbättrats. Borde man, med tanke på denna för alla parter förbättrade situation, ha undvikit att rikta den kritiken också?

Du frågar oss vidare vem som tjänar på artikeln. Vår absoluta förhoppning är att de allra svagaste i samhället, de som både Du och vi arbetar med att hjälpa, ska tjäna på att frågan lyfts och att problemen uppmärksammas.

Peter Althin

Anton Strand

ARTIKELN HANDLAR OM