ÅSIKT

”Pappor sorteras bort”

Mikael "Prinsen" Trolin: Staten gynnar mammorna vid vårdnadstvister

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Familjetragedier har blivit norm och har satts i system i våra domstolar. Pappor sorteras urskillningslöst bort från barnens liv i vårdnadstvister.

Pappautredningen 1998, ledde till att domstolarna började döma till gemensam vårdnad, även i fall där föräldrarna motsatte sig det. Man ansåg att tillgången till båda föräldrarna ”var till barnets bästa”. Men efter ett antal uppmärksammade missförhållanden, där fäder som begått övergrepp mot mamman ändå fick gemensam vårdnad, svängde åsikterna.

I det nya lagförslag som togs i riksdagen 2006 ansågs ”tvisten i sig” utgöra ett riskmoment för barn. Högsta domstolen slog i en dom samma år fast att samarbetssvårigheter mellan föräldrarna uteslöt gemensam vårdnad. Med tanke på att vårdnaden i nio fall av tio går till mamman, hade man skapat ett förödande prejudikat och en obalans i rättssystemet som slår mot alla fäder, hur väl lämpade dom än är.

För detta innebär att en förälder, till skillnad mot före 2006 då det ansågs försvårande, avsiktligt kunde sabotera umgänget ändå tilldömas vårdnaden.

Till detta tillkommer den så kallade ”kontinuitetsprincipen”, vilken innebär att den förälder som medvetet saboterat umgänget, har fördel av den förflutna tiden. Rätten menar att barnet knutit an till den närvarande föräldern. Den förälder som begått brott mot barnets rättigheter, bedöms ändå vara den bästa vårdnadshavaren. Flera ledande familjerättsjurister anser att detta driver på konflikten.

Sammantaget är lagändringen ett rejält steg tillbaka för den världsberömda svenska jämställdheten. Mammorna utses av staten som bäst lämpade att ta hand om barn, med allt vad det innebär av förlorade arbetsinkomster och karriärtillfällen. Papporna blir åter andra klassens föräldrar.

I mitt eget fall har det inneburit att jag förlorat umgänget och vårdnaden om min son efter tio år. Domstolen stoppade min begäran om vårdnadsutredning och inga skäl anges till att jag anses olämplig.

Kan det vara så att rätten tycker att en utredning är onödigt, eftersom det ändå föreligger samarbetssvårigheter och att detta i sig anses utgöra grund att utdöma enskild vårdnad? Vilken, som sagt, i nio fall av tio går till mamman.

I förarbetet till den nya lagen från -06 (Boende SOU 2005:43, 506 ) står följande: ”Domstolen skall fästa avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (…) För att kunna göra en bedömning av vad som är till barnets bästa måste domstolen i regel införskaffa utredning i någon form. (…) Givetvis behöver utredningen så gott som alltid vara mer omsorgsfull om föräldrarna är oense i boendefrågan än om de är ense”.

Riksdagsledamoten i lagutskottet Jan Ertsborn (fp), som var med och beredde lagförslaget förutsätter att domstolen arbetar objektivt och att det inte räcker med att den ena parten, eller ens att barnet självt, inte vill veta av den andre föräldern, för att en förälder ska fråntas vårdnaden. Han anser även att lagen är tydlig om att det är ”en försvårande omständighet om en av föräldrarna medvetet saboterar umgänget”, alltså raka motsatsen till hur domstolarna tolkar lagen. Denna åsikt delas av Raimo Pärssinen, även han riksdagsledamot (s) och medlem i arbetsgruppen som tog fram lagförslaget.

I Sverige sker cirka 50 000 separationer per år. Med tanke på att den som får vårdnaden även anses ha störst behov av det gemensamma boendet, får detta dessutom katastrofala effekter för pappornas boende.

En bisarr detalj i mitt eget fall är att ett debattinlägg i kvällstidningen Aftonbladet anfördes som bevis mot mig i domstolen för att visa att jag är en synnerligen olämplig pappa. Så journalister, politiker, advokater, höga statstjänstemän, företagsledare och kändisar, tänk er noga för när ni grälar med er partner.

FAKTA

Den världsberömda svenska jämställdheten tog ett jättekliv tillbaka när lagen om familjerätt ändrades.

Papporna blir åter andra klassens föräldrar och gör bäst i att inte gräla med sin partner, då kan de förlora vårdnaden om barnet, skriver Mikael ”Prinsen” Trolin.

Dagens debattör

Foto: JAN JOHANNESSEN

Mikael ”Prinsen” Trolin

44 år, Dalarö.

Fyrabarnsfar och landstings-

politiker i Stockholm (fp).