ÅSIKT

Vi behöver fler yrkeskårer inom socialen – och fler män

REPLIK Peter Arnell: Vi har ett nästan skråliknande tillstånd inom socialarbetarkåren

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag har arbetat i cirka åtta år med försörjningsstöd/socialbidrag och med tiden ställt mig undrande till hur saker och ting fungerar inom socialtjänsten.

Jag tror att socialtjänsten generellt skulle bli bättre om det fanns möjlighet för andra yrkeskårer att verka inom socialtjänsten såsom jurister, pedagoger, psykologer med flera. Dessutom bör andelen män inom socialtjänsten öka.

Personlig lämplighet och personlig mognad bör ha större vikt vid anställning. I dagsläget är det så att socionomutbildning är det enda som duger inom socialtjänsten. Granskar man socionomutbildningen så är den i min uppfattning en allmänt hållen utbildning.

Jag har svårt att se hur en nyutexaminerad socionom utan tidigare erfarenhet har den mognad och kompetens som fordras för att möta människor i svåra situationer.

Dock är det så att man från socionomfackets (SSR) sida i skön förening med socialstyrelsen nästintill lyckats få ett skråliknande tillstånd inom socialarbetarkåren.

Inte ens arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer (kommuner och landsting) törs i något större grad hävda arbetsgivarens rätt att fritt få välja arbetstagare (utifrån lämplighet med mera) utan man följer slaviskt socialstyrelsens råd (SSR:s) och rekommendationer att endast anställa socionomer inom socialtjänsten.

Följden är att man som klient nästintill med säkerhet i de fall man kommer i kontakt med socialtjänsten möts av en yngre kvinna utan längre (livs)erfarenhet.

Jag har under de år jag haft mitt nuvarande arbete upplevt att många, i synnerhet män, uppskattar att bli bemötta av en man, dels uppskattar det faktum att jag har haft en annorlunda förståelse för deras situation utifrån mina egna erfarenheter när de kommit till socialtjänsten.

Slutligen tror jag att en större öppenhet vore bra avseende hur man arbetar och vilka möjligheter man har inom socialtjänsten, i stället för att som nu ständigt huka bakom sekretesshänvisning.

Peter Arnell

Ekonomisk sekreterare,

biståndsenheten Socialtjänst Gävle