ÅSIKT

Systemfel att socialtjänsten både ska hjälpa och stjälpa

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Peter Althin och Anton Strand tar upp till debatt (24 april) den mycket viktiga frågan om de synnerligen oseriösa och missvisande utredningar som socialsekreterarna gör inför tvångsomhändertagande av barn. Drabbade familjer som blivit fråntagna sina barn är väl medvetna om vilka direkta lögner som förekommer i socialutredningarna. Vi instämmer helt.

Men vi vill tillägga att vi tycker att det även finns systemfel i socialtjänsten. Dessa systemfel ligger bland annat i att det är samma personer, socialtjänstens tjänstemän, vilka har till uppgift att hjälpa familjer som fått någon form av problem, som sedan i stället blir familjens motpart och gör en utredning.

Denna utredning leder ofta till att familjer splittras och därmed ödeläggs både föräldrars och barns liv genom ett tvångsomhändertagande. Att samma instans i samhället har till uppgift att hjälpa familjer och splittra familjer strider helt mot maktfördelningsläran.

Även i de enstaka fall där tvångsomhändertagande av barnet verkligen är nödvändigt ska givetvis rättssäkerhetsprinciper råda.

Madeleine Antonsen

jur kand

Siv Westerberg

jur kand med lic

medlemmar i Nordiska kommittén

för mänskliga rättigheter

– för skydd av ­familjers rättigheter

ARTIKELN HANDLAR OM