ÅSIKT

REPLIK Socialarbetarna måste få stöd

Elin Mattsson och Camilla Skytte: ”Vi utmanar politiker, kommun- och förvaltningschefer att ställa sig bakom sin personal!”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Politiker samt kommun- och förvaltningschefer behöver berätta för offentligheten hur de bedriver dagens socialtjänst. Vilka pengar finns och på vilka grunder? Vilka direktiv ges till direktörerna? Hur påverkar direktiven från politiskt håll kvalitén i arbetet? Vilken tid och vilka resurser finns för den som kan och vill bedriva ett kvalitetsmässigt social arbete? De behöver berätta hur det faktiskt är.

Vi anser trots medvetenhet om individbrister att Althin och Strand i Aftonbladet den 24 april 2008 slår på fel nivå. Faktum är att socialarbetare i dag lever med en politisk och kommun/förvaltningsledning som förmedlar budskapet håll budget.

Istället för att slå ner på socialarbetarna, hjälp oss! Tala om hur viktiga vi är. Tala om vad det innebär att inte ha resurser eller ha en ledning som fokuserar på pengar när lagen är överordnad.

Men visst, det behöver vi socialarbetare också tala om. Och varför gör vi inte det? Är vi rädda? Rädda för våra jobb? Är vi inlåsta i en lojalitet mot vår ledning? Och var tog lojaliteten mot våra klienter vägen? Är vi så vana vid ensidig kritik från allmänheten att vi helt enkelt inte vågar? Så får det inte vara. Och där hjälper ni oss inte, Althin och Strand.

Vad vi vill? Jo,

– att arbetsgivare för Sveriges socialarbetare: politiker, kommun- och förvaltningschefer, backar upp sin personal. Det är förödande att inte göra det, vi kommer inte att finnas kvar.

– att en seriös och nyanserad diskussion förs om vilken socialtjänst vi vill och ska ha i Sverige.

Den personal som Althin och Strand kritiserar är inte de personer som har beslutat att det svenska välfärdssamhället ska ha ett sista skyddsnät. Althin och Strand kritiserar den yrkeskår som faktiskt har valt att viga sina arbetsliv åt att kunna bidra till detta.

En kritisk granskning av socialtjänsten är viktig och självklar, men vi vänder oss emot att dagens debatt om socialtjänsten är ensidig. Var är alla exempel på det goda kvalitativa sociala arbete som pågår dagligen runt om i landet? Vem ska föra fram dessa exempel? Vi socialarbetare? Våra arbetsgivare? Media? Vi är en alldeles för tyst yrkeskår, det är dags att ändra på det. För ingen vinner på en onyanserad bild av socialtjänsten.

Vi vet inte vad Althin och Strand hoppas få ut av sin kritik. Men vi vill utmana alla Sveriges politiker, kommun- och förvaltningschefer och socialarbetare att svara, ett svar på den genom åren fortgående ensidiga kritiken. Känner ni igen er? Är detta er personal? Som utmålas som arrogant och inkompetent!

Elin Mattsson

Camilla Skytte

Socionomer