ÅSIKT

Ge ett tydligt besked om klustervapnen, Reinfeldt!

1 av 2 | Foto: AP
Kriget mellan Israel och Libanon 2006. Barn på sjukhus skadat av klusterbomb utanför hemmet.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nästa vecka samlas över 100 stater i Dublin för den avslutande konferensen om klustervapen. Den så kallade Osloprocessen är inne i ett avgörande skede och det är angeläget att Sverige, som har en lång tradition som förespråkare för nedrustning och humanitär rätt, bidrar aktivt och konstruktivt till ett internationellt förbud mot klustervapen.

En stor majoritet av de deltagande staterna arbetar för ett undantagslöst förbud, men Sverige har hittills lagt mest energi på att försöka undanta det svenska klustervapnet, Bombkapsel 90. Den militära nyttan med klustervapen är i dag starkt ifrågasatt. Vapnen togs fram för att kunna hejda framryckande pansarförband, men har aldrig använts i det syftet.

I själva verket har de använts som offensivt anfallsvapen. Man beräknar att omkring 60 000 människor har dödats och skadats av klustervapen och de blindgångare de efterlämnat. Av dessa är över 90 procent civila.

Det finns i dag mer än en miljard substridsdelar till klustervapen i lager som riskerar bidra till framtida humanitära katastrofer. Erfarenheterna från de gångna årtiondena visar att risken är mycket stor att de sprids och används.

I Libanonkriget sommaren 2006 användes stora mängder klusterammunition. I efterhand har det konstaterats att felmarginalen var upp till 10 gånger större än vad leverantörerna utlovat. Det är en viktig lärdom att man inte bör lita på testresultat, inte ens när det gäller de mest moderna typerna av klustervapen.

Med största sannolikhet kommer man i Dublin att nå ett avtal om ett förbud som omfattar även Bombkapsel 90. Om den svenska regeringen framhärdar i sitt ställningstagande riskerar man att i stället för att spela en pådrivande roll tvingas ställa sig utanför ett framtida avtal. Det vore oförlåtligt och av många uppfattas som ett grundskott mot den svenska traditionen på området.

Sverige har i Dublin ett tillfälle att vara med och skapa vad som kan bli detta årtiondes viktigaste bidrag till nedrustningshistorien.

I statsministerns frågestund i riksdagen i dag förväntar vi oss därför ett tydligt och rakt besked från Fredrik Reinfeldt: kommer Sverige att ställa sig bakom ett klustervapenavtal, även om det omfattar det svenska klustervapnet, Bombkapsel 90?

Anna Ek

ordförande Svenska Freds-

och skiljedomsföreningen

Bengt Westerberg

ordförande Svenska Röda Korset

ARTIKELN HANDLAR OM