ÅSIKT

20 000 dör i mödradöden – varje dag

Sida och FN:
”Vi måste få ett stopp diskrimineringen som tar livet av kvinnor”

DEBATT

Det finns idag ett motstånd mot att öppet diskutera människors sexualitet samt kvinnors och unga människors sexuella och reproduktiva hälsa. I många länder är reproduktiva rättigheter inte lika självklara som i Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Foto: AP
I UNDERLÄGE Flickor måste få tillgång till utbildning och kvinnor måste ges möjlighet att äga mark, tillgångar, tjäna pengar samt delta i förvärvslivet och politiken, skriver dagens debattörer.

Vissa värderingar och traditioner sätter käppar i hjulet för många organisationer som arbetar med sexualupplysning, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och att förebygga hiv. Detta bidrar till en omfattande och förödande diskriminering av kvinnor och flickor.

Miljontals kvinnor i världen nekas rätten till sin egen kropp och sexualitet. De får inte bestämma om, hur och när de ska ha sex eller hur många barn de vill ha. Denna ojämställdhet skördar miljontals liv. Trots upprepade löften, åtaganden och målsättningar på internationell och nationell nivå har mödradödligheten minskat marginellt i låginkomstländerna under de senaste 20 åren. Varje dag dör cirka 20 000 kvinnor och barn, totalt omkring 7,5 miljoner per år, på grund av dålig mödrahälsa.

Bristen på politisk vilja, resurser och effektiva insatser utsätter majoriteten av världens kvinnor för oacceptabla risker där deras liv sätts på spel vid varje graviditet. Ända vet vi vad som behöver göras.

Idag hålls det internationella forumet Sida Development Area i Stockholm. I samband med detta vill vi särskilt lyfta fram tre insatsområden som måste prioriteras.

? Stärk kvinnors ställning. En stor del av världens kvinnor lever i fattigdom och är i socialt och ekonomiskt underläge. Flickor måste få tillgång till utbildning. Kvinnor måste ges möjlighet att äga mark, tillgångar, tjäna pengar samt delta i förvärvslivet och politiken. Politiker, myndigheter, företag, organisationer och religiösa samfund måste i ökad utsträckning ta fasta på positiva traditioner och sedvänjor för att förmedla budskapet om kvinnors rättigheter. Svenska och internationella aktörer kan arbeta mer tillsammans med nationella beslutsfattare och lokala ledare med folklig förankring så att dessa frågor lyfts upp på agendan.

? Öka tillgången till sexuell och reproduktiv service. Enligt Världsbankens beräkningar kan antalet kvinnor som dör i samband graviditet och förlossning minska med 74 procent genom utbyggd mödravård och om kvinnor fick tillgång till akut förlossningsvård, som till exempel blodtryckssänkande behandling, antibiotika, sugklocka, kejsarsnitt och blodtransfusion. Aborter är naturligtvis aldrig önskade. Men de kvinnor och flickor som inte har tillgång till preventivmedel eller utsätts för våldtäkt blir ofta gravida och många ser som sin sista utväg att genomgå abort under osäkra förhållanden. I vissa länder svarar dessa livsfarliga aborter för cirka 40 procent av mödradödligheten.

? Öka tillgången till preventivmedel. Tillgång till preventivmedel kan minska mödradödligheten med 25–35 procent. Varje kvinna måste få tillgång till och självt kunna bestämma vilket preventivmedel som bäst passar henne. Unga kvinnor måste också få tillgång till konfidentiell upplysning och information. Även här har svenska och internationellt verksamma aktörer mycket att tillföra. Denna typ av satsningar måste även gälla unga och vuxna män.

Med hjälp av genomtänkta och resultatinriktade insatser går mödradödligheten i stort sett att utplåna. Det visar siffror och erfarenheter från länder i Europa.

Sverige är i dag en av de största givarna till FN:s befolkningsfond (UNFPA), med ett stöd på 400 miljoner kronor om året. Frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en viktig prioritet i Sveriges utvecklingssamarbete och vi kommer att ta ett kraftfullt internationellt initiativ inom detta område framöver.

Det civila samhället i nord och i syd måste ges stöd för att människor bättre kan göra sina röster hörda. Vi får inte låta moralism och destruktiva sedvänjor sätta dagordningen. Dagens höga mödradödlighet är oacceptabel.

FAKTA

Diskrimineringen av kvinnor i låginkomstländerna gör att 7,5 miljoner kvinnor och barn mister livet – varje år. Men med rätt insatser går mödradödligheten att utplåna.

Vi får inte låta moralism och destruktiva sedvänjor sätta dagordningen, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström och FN:s undergeneralsekreterare Thoraya Ahmed Obaid som i dag talar på det internationella forumet Sida Development Area i Stockholm.

Dagens debattörer

Thoraya Ahmed Obaid

Saudiarbaien, exekutivdirektör, United Nations Population Fund (UNFPA) och undergeneralsekretare i FN.

Anders Nordström

Generaldirektör Sida