ÅSIKT

Vad är socialens uppgift?

Christin Johansson: Vi har aldrig tidigare blivit så nedmonterade som nu

DEBATT

Har politiken lämnat ansvaret för socialtjänsten? Var finns den politiska ambitionen när det gäller alla kommuninvånares rätt till ett värdigt liv?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi inom Akademikerförbundet SSR är väldigt oroade över hur det ser ut i kommunerna i dag. De mest utsatta människorna får det allt sämre när socialtjänsten, som ska vara det närmaste stödet, har en allt besvärligare situation. Aldrig tidigare har vi fått så många rapporter om förändring av resurser, budgetneddragningar, arbetsbelastning, och omorganisationer som i dag.

Tillåter sig politikerna att sänka ambitionsnivåerna i välfärden istället för att ge förutsättningar för ett rättvist och rättfärdigt samhälle?

De människor som socialtjänsten har som uppgift att stödja är barn som far illa, ungdomar som behöver en trygg tillvaro, våldsutsatta kvinnor och hemslösa, för att nämna några exempel. Det måste vara tydligt för medborgarna att alltid veta att ansvaret inom socialtjänsten är stort och likvärdigt i alla kommuner. Akademikerförbundet SSR:s medlemmar, socialsekreterarna, ska ha möjlighet att utföra ett kompetent och professionellt arbete.

Våra medlemmar säger att antalet arbetsuppgifter har ökat. Mer tid går i dag åt till akuta åtgärder. Nu kommer dessutom arbetsbelastningen ytterligare att öka. Regeringens nya regler, den så kallade rehabiliteringskedjan ska minska sjukskrivningarna. Men dagsaktuella siffror från Sveriges kommuner och landsting visar att antalet socialbidragstagare kommer att öka med tolv procent.

Varannan socialsekreterare anser att de har svårigheter att leva upp till socialtjänstlagens intentioner. Detta beroende på ekonomisk krav som ställs på dem att spara pengar och att välja andra behandlingsalternativ, med andra ord, de som är billigare. Många av våra medlemmar rapporterar om socialnämnder som beslutat att placeringar av ungdomar ska förläggs inom kommunen och istället för det som skulle behövas på exempelvis behandlingshem. Strikt av ekonomiska skäl. Inte utifrån klientens behov. Inte baserat på professionella bedömningar.

Dessa ställningstaganden som politikerna tar, om enskilda personers behov av behandling, baserat på strikt ekonomiska skäl blir oftast mycket dyrare och sämre i längden.

I många kommuner pågår en omfattande förändring av socialtjänstens inriktning utan att någon egentlig diskussion förts i de politiska församlingarna om konsekvenserna.

Personalomsättningen är stor i många kommuner. Att kunna fullgöra sitt jobb med de krav som vi ställer på socialtjänsten i dag förutsätter i de allra flesta fallen att personalen har hög akademisk utbildning, lång arbetserfarenhet och ett etiskt förhållningssätt.

Många arbetslag i kommunerna har i dag påtagliga bekymmer på grund av den stora personalomsättningen. Kontinuitet är viktigt för att kvalitén inom socialtjänsten alltid ska vara lika hög för varje person som har behov av stöd. Med detta ansvar får aldrig kommunerna fallera. Trots det har kommuner som Örebro, Leksand, Vingåker och Nyköping väldigt stora personalomsättningar.

Akademikerförbundet SSR anser att det behövs en genomgripande diskussion i den politiska församlingen om kommunens ansvar och mål för socialpolitiken. Akademikerförbundet SSR kräver ett ansvarsfullt politiskt ställningstagande. Vi frågar oss var socialministern finns när ansvaret ska fördelas?

Vi uppmanar varje kommun att snarast se över hur personalomsättningen, sjuktalen och hur arbetsmängden ser ut inom socialtjänsten. Stöd till kunskapsutveckling och ekonomiska resurser till förebyggande verksamhet.

Det handlar om vår gemensamma välfärd. Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet när inget annat har fungerat. Varje barn, varje kvinna och varje man ska ha lika möjlighet att få stöd av sin kommun. Så ser det inte ut idag!

FAKTA

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet när inget annat har fungerat. Varje barn, varje kvinna och varje man ska ha lika möjlighet att få stöd av sin kommun. Så ser det inte ut idag! Politikerna väljer lösningar utifrån ekonomi – inte från behov.

Vi kräver ett ansvarsfullt politiskt ställningstagande, skriver Christin Johansson på Akademikerförbundet SSR och fortsätter debatten om socialtjänsten.

CHRISTIN JOHANSSON