ÅSIKT

Avkriminalisera papperslösa!

Sture Nordh, TCO: ”Ta bort bestämmelsen som gör det straffbart för papperslösa att försörja sig genom arbete”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladet har i en serie artiklar uppmärksammat de papperslösas utsatta situation. Många papperslösa arbetar idag till låga löner och med dålig arbetsmiljö. Oseriösa arbetsgivare har varit snabba att utnyttja de papperslösas utsatta situation, samtidigt som fackföreningarna har haft svårt att finna sin roll i sammanhanget.

Många av de verktyg som svenska fackföreningarna använder till vardags är svåra att tillämpa när arbetstagaren är papperslös. Trots detta finns det mycket mer som fackföreningarna kan göra för att förbättra de papperslösas situation.

Redan för ett år sedan antog TCO:s styrelse en policy angående papperslösa arbetstagare. Ur ett fackligt perspektiv är problemet inte de människor som arbetar utan arbetstillstånd utan de arbetsgivare som utnyttjar andra människors utsatthet. Riskerna för den arbetsgivare som utnyttjar arbetstagare utan arbetstillstånd är i dag små, samtidigt som arbetstagarna löper stora rättsliga och ekonomiska risker.

Det skapar en obalans i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I många fall leder det till att arbetstagarna tvingas acceptera låga löner och stora fysiska risker i arbetet, eller blir lurade på hela eller delar av sin lön.

För att tydliggöra vilken av parterna som utgör problemet föreslår TCO att papperslösas arbete avkriminaliseras. Den bestämmelse i utlänningslagen som gör det straffbart för papperslösa att försörja sig genom arbete tas bort. Samtidigt skärps straffsatsen för arbetsgivare. Det bör också införas en möjlighet till skadestånd motsvarande mellanskillnaden mellan den lön som betalats och en lön som motsvarar kollektivavtal eller svensk praxis inom yrket eller branschen.

Sedan några månader finns ett fackligt nätverk för papperslösa arbetstagare. En arbetsgrupp med representanter för organisationen Papperslösa Stockholm, fackförbund och centralorganisationer förbereder ett fackligt center dit papperslösa kan vända sig med de problem de har på arbetsmarknaden. Modellen är de centra och nätverk som redan idag finns för vård och rådgivning i asylprocessen.

TCO tillhör de drivande i detta arbete och uppmanar alla förbund inom LO, TCO och SACO att ingå i centret. Det är ett nytt sätt att arbeta, men i en föränderlig värld måste även facket förändras.

Sture Nordh

ordförande TCO

ARTIKELN HANDLAR OM