ÅSIKT

Replik 1: Störande barn föräldrarnas ansvar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Före detta Länsassessorns inlägg om ”barnförbud” uppfattar jag som beklämmande läsning av två orsaker.

1) Jämförelsen av ett otal rasistiska exempel som sedan alluderar på att någon skulle ha samma motvilja mot barn i allmänhet. En total miss av poängen! Det är STÖRANDE barn som är störande, liksom alla andra obelevade skräniga eller fulla element på allmän plats. (De är ju som känt ej heller välkomna – eller?) Betalande allmänhet på krog, flyg, badstrand – och så vidare har samma rätt till den atmosfär som besöks och även rätt att vänta sig den. Till exempel matro, vila eller avslappning som ett ombonat matställe eller övrig för ändamålet vald plats erbjuder, i stället för att påtvingas ”dagis-atmosfär”!

Så klart är det föräldrarnas ansvar att se till att deras barn inte förstör för andra.

På ledarplats i SvD har man kunnat läsa om störande moment i en simhall, där det även slås fast att de mest aggressiva är småbarnsföräldrarna. Jag har samma uppfattning.

Småbarnsföräldrar har samma rättigheter och skyldigheter som övriga personer. Jag kunde utvidga/ändra ”förbudsbegreppet” till förbud mot inkompetenta egoistiska föräldrar som medför störande och ohanterliga barn. Övriga barnfamiljer självklart välkomna.

2) Den goda assessorn tycks representera den typ av tidigare ”överhöghet” som anser att personer som inte delar hans uppfattning, har fobier och behöver psykbehandling. Kan meddelas att denna typ av enpartiregim och maktfullkomlighet har vi lyckligtvis bakom oss i vår Nordiska demokrati. Med denna typ av argumentering förtas det viktigaste av ett debattinlägg, nämligen sakligheten! 

Caesar von Walzel, f d småbarnsförälder,

64 år, frisk!, Stockholm