ÅSIKT

Replik: ”Vi vill avskaffa 2/3-samhället”

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Persson: ”I den här regeringen nöjer vi oss inte med att bara prata – vi vidtar också kraftfulla åtgärder mot ohälsan”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Cristina Husmark Pehrsson.

I Aftonbladet den 2 juli skriver en anonym handläggare på Försäkringskassan att riksdagen röstar för att införa två-tredjedelssamhället. Alla har naturligtvis rätt att tycka, men det gör det mig lite ledsen att någon har denna uppfattning.

Mitt och regeringens syfte med propositionen En förbättrad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete är nämligen det rakt motsatta –att avskaffa det två-tredjedelssamhälle som vi redan har börjat se konturerna av. Ett samhälle där två-tredjedelar arbetar och en tredjedel befinner sig i olika ersättningssystem.

Det som också gör mig besviken är att beredskapen och viljan att göra något åt problemen på den svenska arbetsmarknaden tidigare har varit så låg. Den förra regeringen införde obligatorisk prövning av förtidspension efter ett år, något som ledde till att hundratusentals människor hamnade i långvarigt beroende av bidrag.

Den nya regeringen genomför två viktiga förändringar i sjukskrivningsprocessen. Genom tidiga aktiva åtgärder kan inträdet i ohälsa förhindras och genom bättre möjligheter för förtidspensionärer att arbeta kommer människor lättare tillbaka.

Vi förstärker Företagshälsovården och inför en rehabiliteringsgaranti för att stoppa inflödet i ohälsa. Dagens sjukskrivningsmodell har uppmuntrat passivitet och icke-beslut. Med fasta tidsgränser i sjukskrivningsprocessen framtvingas ställningstaganden tidigare och det blir möjligt att ta tag i de problem som ligger bakom sjukskrivningen i tid. Då minskar risken för att en lång sjukskrivning slutar i förtidspension och permanent utanförskap.

För att öka möjligheterna att pröva arbete och komma tillbaka får alla som har permanent förtidspension från och med den första januari 2009 rätt att arbeta, arbeta ideellt eller studera i obegränsad utsträckning. På detta sätt vill jag kompensera de 540 000 människor som har lämnats utanför på grund av politikernas och myndigheternas tidigare passivitet.

I den här regeringen nöjer vi oss inte med att bara prata – vi vidtar också kraftfulla åtgärder mot ohälsan. Och vi är övertygade om att åtgärderna kommer att göra skillnad.

Ska man tro Försäkringskassans prognos för utanförskapet 2011 kommer ohälsotalet redan vid denna tidpunkt att vara nere på 70-talsnivå. En stor del av den förväntade förbättringen beror på regeringens åtgärder för att minska ohälsa och arbetslöshet.

Cristina Husmark Pehrsson

Socialförsäkringsminister