ÅSIKT

Vi vill stärka de asylsökandes möjlighet till att få riktig vård

Replik av Tobias Billström till "filmare" (AB 6 juni)

DEBATT

Riksdagen har fattat beslut om att stärka asylsökandes möjligheter till vård.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ordningen blir nu mer rättssäker och tydlig.

Däremot ändras inte omfattningen av den vård asylsökande får – den blir densamma som innan. Asylsökande har precis som tidigare rätt till omedelbar vård, vård som inte kan anstå, förlossningsvård, vård i samband med abort och preventivmedelsrådgivning.

Asylsökande barn har samma rätt till vård som andra barn i Sverige. Tidigare reglerades vården för asylsökande enbart genom avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Det avtalet formaliseras nu i lag, vilket tydliggör vilka rättigheter man som asylsökande har. Det är direkt felaktigt att hävda att asylsökandes vård begränsas i och med den nya lagen.

I propositionen står det uttryckligen att den inte handlar om personer som finns i landet utan tillstånd – trots det hävdar artikelförfattarna att den nya lagen försämrar för dem. Dessa personer har precis som tidigare rätt till omedelbar vård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Gömda barn har rätt till full vård. Det står dessutom tydligt i propositionen att regeringen för vidare diskussioner om en utvidgning av vården för personer som vistas i landet utan tillstånd. Den diskussionen leds av socialminister Göran Hägglund som är ansvarig för frågan och som tar fram utredningsdirektiv.

Det har rått en rad missförstånd i debatten om vad lagförslaget om hälso- och sjukvård för asylsökande faktiskt innebär och inte. Det är beklagligt att de filmregissörer som skrivit debattartikeln inte tagit reda på fakta innan de skrev sin artikel.

Tobias Billström (m)

migrationsminister