ÅSIKT

”Vi får inte glömma Burma”

”Minst 2,4 miljoner människor är i behov av akut hjälp, sannolikt under minst sex månader framöver”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vittnesmål från Burma berättar om orkandrabbade människor som tigger längs vägkanterna, samtidigt som bilförare som stannar och erbjuder hjälp straffas. Regimen beordrar de hemlösa att ge sig av, det ’ser illa ut för omvärlden’. Tillfälliga läger stängs och människor tvingas tillbaka till hemtrakter där det inte längre finns något hem att återvända till.

Jag har flugit över de drabbade områdena och sett med egna ögon hur vattnet täcker vad som förut var byar och risfält. Nu har saltvattnet som följde med orkanen tillfälligt eller för alltid förstört några av Burmas viktigaste områden för matproduktion.

Den burmesiska regimen försvårar, försenar och ibland förbjuder akut hjälp till nödställda efter den största naturkatastrofen som någonsin drabbat Burma. Antalet döda eller saknade överstiger nu 130 000, men det kan röra sig om så många som 200 000. Minst 2,4 miljoner människor är i behov av akut hjälp, sannolikt under minst sex månader framöver.

Jag kommer tillsammans med mina EU-kollegor att fortsätta utöva påtryckningar på den burmesiska regimen att hålla sina löften till FN:s generalsekreterare om samarbete. General Than Shwe måste naglas fast vid sitt löfte att ge fullt tillträde till de drabbade områdena för hjälparbetarna.

Det sydöstasiatiska samarbetsorganet ASEAN har tagit ett stort steg framåt i sitt engagemang för Burma. Burma har nu accepterat att en behovsanalys görs av ASEAN tillsammans med FN. Burma öppnade också för den givarkonferens som organiserades i Rangoon den 25 maj och som besöktes av hundratals internationella delegater. Jag var där, eftersom den svenska regeringen tycker det är vår skyldighet och vårt medmänskliga ansvar att göra vad vi kan för att ett av världens mest hårt prövade folk ska få den akuta humanitära hjälp de så desperat behöver.

Detta gäller även när de styrande i Burma inte vill ta sitt ansvar att skydda sitt folk – eller kanske alldeles särskilt då. Jag hoppas att givarmötet och grannländernas – inte minst ASEAN:s och Kinas – engagemang kan leda till ytterligare samarbeten.

Då skulle regimens bottenlösa misstänksamhet mot omvärlden kunna mildras för att förhoppningsvis en politisk dialog värd namnet skulle kunna komma till stånd.

Vad kan man då göra? Vi måste fortsätta delta i det pågående akuta humanitära hjälparbetet. Sverige har redan bidragit med 90 miljoner kronor. Sedan måste vi vara aktiva i samtalen om det återuppbyggnadsarbete som nu planeras av ASEAN och FN. Även där kommer våra insatser att behövas. Skilt från detta arbete, men parallellt, får vi inte upphöra med vår kritik av det politiska system som drivit vad som tidigare kanske varit och som skulle kunna vara Sydostasiens rikaste land fullständigt i botten.

Vi ska inte glömma Burmas folk när TV-kamerorna slocknar utan fortsätta och utöka vårt stöd för en demokratisk utveckling i landet. Det är också helt i linje med den nya svenska utvecklingspolitiken.

Demokrati och mänskliga rättigheter ska prioriteras och Burma är ett av de länder som Sverige kommer att fortsätta verka i under alternativa former. Vi håller regelbundet intressentmöten där utrikesdepartementet inbjuder organisationer som arbetar för och i Burma och andra experter med särskild kännedom om landet.

Jag vill med det se till att vi gör vad vi kan för att gemensamt dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter när vi arbetar för samma mål – ett fritt och demokratiskt Burma där folket skyddas av sin regering istället för att som nu förföljas av den.

FAKTA

Situationen i Burma är oacceptabel.

I dag kallar biståndsminister Gunilla Carlsson till ett intressentmöte med en rad enskilda organisationer och ledamöter från riksdagens utrikesutskott för att diskutera vad som kan göras.

Debattören

Gunilla Carlsson

Biståndsminister

Läs fler debattinlägg här: