ÅSIKT

Gör biogas av dyngan

Fabian Möller: Se kreaturen som en tillgång i klimatdebatten

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debatten kring djuruppfödning och klimatfrågan har kommit på sned. Helt enkelt för att den är endimensionell.

Massmedia går ut med att köttdjuruppfödningen är den största enskilda syndaren av klimatförstörande gaser, såsom metan som är en biogas även kallad sumpgas, och ger större utsläpp än flyg och bilar tillsammans. Vilket får till följd att staten ökar skatterna på kött och mjölprodukter.

Kanske mjölkpriset också höjs så att barnfamiljer som lever på gränsen ytterligare trycks ner pga högre matpriser, och blir vräkta från sina hem.

Jag som bor på landsbygden är inte säker på att jag blir tilldelad något alternativ.

Se inte bara farorna med djuruppfödning, utan också hur den kan användas som en tillgång.

Kreaturens dynga avger biogaser, men det finns medel att undvika att få ut allt i atmosfären.

Staten borde ställa krav på mjölk- och köttbönderna att de kör dyngan ner i rötgasbrunnar och tillverkar biogas av den, som kan användas till alternativt bränsle. Ge bidrag till dem som sätter upp sådana anläggningar. Subventionera rötgasanläggningar på bondgårdarna. Det sker redan i Tyskland.

TV4 gick ut med nyheten att vi skulle kunna köra 1 500 000 bilar om man tog reda på all biogas från reningsverk och sopstationer. Varför tog man inte upp det vansinniga i att förstöra en massa vatten med mänskligt träck. Man tar aldrig upp negativa saker när det gäller invanda mönster.

Jag tog upp det här på en kurs ute på Skåvsjöholms kursgård när det gällde kärnkraftsdebatten om korna och avlopp och sopor, men Olof Palme som var där och kritiserade oss menade att jag skulle hålla mig till ämnet.

Sådan är politiken i dag, man har inga visioner, man ser bara skatterna som lösning på miljöproblem.

Vad jag har för syn är att vi måste börja bygga om avfalls- och avloppssystemen, placera dem närmare bebyggelse och bygga rötgastankar. System där vi kan rena biogasen från vatten.

Vi gör av med på tok för mycket vatten. I städer skulle man kunna ändra på avloppssystemet så att några kvarter kunde dela på en rötgastank, samtidigt så skulle man kunna mala ner mat och rötbart material och spola med mindre vatten i toaletten och med undertryck i rören.

I dag ska man åka ut och hämta avfallet till en kostnad för sopkunden samtidigt som kommunen gör biogas av det och tar ut avgifter för gasen. Det kommer man undan ifall man tar ett helhetsgrepp. Då slipper man mycket av den tråkiga delen av sophanteringen, åkning med blött matavfall och bekymmer om var allt skall ligga.

Biogastillverkning kan finnas i hela landet, det skulle innebära att tillgängligheten ökade och transportkostnaderna skulle hållas nere.

Det skulle kunna skapas en massa nya arbeten inom den här sektorn, och möjligheter till att exportera kunskap. Det gäller att inte stanna vid gamla fastlåsta mönster. Alla skatter som är på energin i form av el, drivmedel och olja borde oavkortat användas till en sådan omläggning.

Massmedier och politiker fokuserar på skatter och avgifter men inte på lösningar.

Ifall bilar körde på biogas så skulle atmosfären renas och miljöpåverkan bli det omvända, att bilen skulle rena miljön i stället för att lorta ner den, och att man kan fixa en hybridbil med biogas. Istället för etanolhybrid.

Etanolen kräver mera energi att producera, liksom bensin och diesel är det en destilleringsprodukt.

Hur framställer man sockerrör?

Är det med konstgödning? Då är det ett ytterligare energiuttag med petroleumprodukter, med risken att man brukar sönder jorden och får atmosfärsstörningar som följd!

Biogas är det enda tänkbara alternativet av organiska drivmedel för det ingår i ett kretsloppstänkande med mindre uttag av energi och av jordens resurser.

Kreatur kan vara en tillgång!

Dagens debattör

Fabian Möller

54 år, Garpenberg, 4-årig kemiteknisk utbildning och har arbetat på stålverk.

ARTIKELN HANDLAR OM