ÅSIKT

LO kanske spricker

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: DRAGAN MITROVIC
Lo-ordförande Wanja Lundby-Wedin (s) har nästan hälften av medlemmarna mot sig. 46 procent röstar borgerligt, skriver Gunnar Broman.

Vad händer om LO spricker i två delar?

Ingen orimlig tanke.

En viktig förklaring till att Socialdemokratin vinner så många val är ju att de genom stödet från LO har så stora ekonomiska resurser att disponera till valrörelserna.

Men 46 procent av LO-förbundens medlemmar röstar borgerligt.

De kan rimligen inte i längden tycka att det är OK att deras medlemsavgifter används till att stödja den politiska motståndaren.

Om LO-ledningen år efter år, valrörelse efter valrörelse, handlar stick i stäv mot hälften av medlemmarnas uttalade vilja måste man väl kunna räkna med att dessa tröttnar och börjar rösta med fötterna.

Aldrig tycks tanken ha slagit LO-ledningen att medlemsraset kan bero på att man i en av de mest centrala frågorna går direkt emot nästan hälften av sina medlemmars i allmänna val uttryckta vilja.

Är det inte rentav rätt troligt att åtminstone en del av förklaringen till det accelererande medlemsraset finns att söka där och att det kommer att fortsätta i allt högre takt, så länge det ekonomiska stödet till sossarna fortsätter.

Så länge LO-ledningen envisas med att motarbeta dem ser snart hälften av LO-förbundens medlemmar ingen annan möjlighet än att bilda egna fackföreningar, som ser som sin uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen gentemot arbetsgivarna och inget annat.

Hur går det då med de heliga kollektivavtalen!

Hur går det då med tryggheten för de fackanställda!

Vad händer med den svenska modell, som fungerat så bra i så många decennier och som ju bygger på att arbetsmarknaden består av två ganska jämnstarka parter med intresse av att ta rimlig hänsyn till varandra.

Vad händer om fackföreningar börjar konkurrera om medlemmar, populistiska överbud börjar hagla i ivern att locka kunder med bästa extrapriset.

Ett litet allvarligare hot än Lavaldomen i EU skulle man kunna tycka, när man ser på det så här litet grann från ovan.

Gunnar Broman

Limhamn

ARTIKELN HANDLAR OM