ÅSIKT

JAS ska öva i USA – för prestigens skull

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Flygvapnet har knappt råd att flyga med sina Jas-plan. Ändå har regeringen bestämt att Jas ska delta i en stor övning i USA, kostnad 30 miljoner kronor.

Regeringen kräver att Försvarsmakten ska minska kostnaderna drastiskt, därför bestämde Försvarsmaktens produktionsledning att man inte skulle delta i den sen tidigare planerade flygövningen i Nevada, USA, nu i sommar. Men regeringen rev upp Försvarsmaktens beslut och krävde att den dyra övningen ska genomföras därför att den ger stor prestige. Just det, prestige!

Snacka om upp- och-nervända världen.

De allmänna besparingarna slår hårt mot flygvapnet vilket påverkar piloternas flygtid och att ett stort antal dyra Jas-plan blir stående i hangarerna.

Förvåningen blev därför mycket stor inom flygvapnet när regeringen ändå gick in och beslutade att ”red flag” i USA ska genomföras.

Regeringen bedömer att det är bra för Sverige och bra erfarenhetsmässigt för våra flygare att delta i denna övning och att det ligger mycket prestige i att delta.

Ja, det får tydligen kosta att visa upp sig utomlands för prestigens skull och naturligtvis helst tillsammans med jänkarna.

Men att behålla de militära utbildningsgrupperna, till exempel Gävleborgsgruppen finns det väl ingen prestige i.

Lägger man ner de militära utbildningsgrupperna som ÖB har föreslagit i besparingssyfte, kommer inte Hemvärnet att ha den uthållighet som krävs till exempel vid en så stor och krävande insats som skogsbrandsbekämpningen nu i norra Hälsingland.

Att ha en militär styrka som Hemvärnet, med ledningsorganisationen redan klar när vi sätts in, är en fenomenal resurs för det civila samhället att tillgå som våra moderata försvarspolitiker och låtsasjänkarna på Sveavägen i sin osorterade spariver måste inse.

Inge Eriksson

kompanichef

i Hälsingebataljonen