ÅSIKT

Tvinga oss att ingripa!

Peter Althin och Inger Davidson, kd: ”Civilkuragelag ett verktyg som kan skapa trygghet”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En flicka våldtas på ett badhus inför flertalet vittnen. En man blir ihjälslagen på öppen gata utan att något av de många vittnena griper in eller försöker hejda förloppet. I stort sett dagligen rapporterar medierna om brott som begåtts utan att någon har gjort något för att gripa in och avbryta den pågående gärningen. Ibland leder det till stora rubriker, men i de allra flesta fall blir det inte mer än en notis.

Kristdemokraterna har länge sett behovet för en lag som kriminaliserar underlåtenhet, att låta bli att ingripa. I debatten har det kallats för en civilkuragelag.

För två år sedan lät Kristdemokraterna göra en opinionsundersökning för att få reda på vilka attityder människor i Sverige har till en civilkuragelag. Undersökningen genomfördes av Synovate Temo under sensommaren 2006 och visade att 52 procent var positiva till att lagstifta om civilkurage.

Två år senare är hela 66 procent positiva och skulle känna sig tryggare om vi hade en civilkuragelag. Detta visar en ny undersökning som Synovate Temo genomfört under perioden 28 april till 6 maj 2008. Ökningen är markant och visar på ett brett stöd från allmänheten. Störst förändring från den tidigare undersökningen står äldre (60+) samt sammanboende och gifta för.

Andelen som 2008 säger att de skulle känna sig tryggare har ökat avsevärt från 2006 i dessa grupper. Och glädjande nog pågår arbete med direktiven till en utredning om en civilkuragelag på justitiedepartementet.

Vi är övertygade om att en lag som tydligt säger att du är skyldig att hjälpa din medmänniska skulle bidra till att fler både kände och tog sitt ansvar. Vi vill att det inte bara ska vara en moralisk plikt att hjälpa, utan också lag. Det ger ökad drivkraft att handla för att hjälpa. I längden tror vi att attityder skulle förändras och att det skulle leda till att vi får ett bättre samhällsklimat.

Det kan handla om att hjälpa en person som fallit i vattnet, någon som berusat sig och ligger utslagen utomhus när det är kallt. Det finns förstås en mängd situationer som en civilkuragelag skulle kunna omfatta. Därför vill vi uttrycka oss så att var och en förväntas att agera utifrån den egna personliga förmågan.

Kristdemokraterna menar att det är av största vikt att uppmuntra och förstärka medborgarnas egna demokratiska ansvarstagande.

Vi vill se mer av civilkurage och integritet. Utgångspunkten är att den som behöver hjälp ska få hjälp och att det inte ska gå att delegera bort ansvaret att ingripa. En lag om civilkurage skulle uppmuntra till gemensamma tag. Alla skulle vara medvetna om att man har en skyldighet att ingripa.

Vi är väl medvetna om att moral inte kan ersättas av lagar. Men i vissa fall är det möjligt att stödja moral med lag. En lagstadgad skyldighet att hjälpa en nödställd uppmuntrar och uppmärksammar det här ansvaret. Det kan alltså handla om att ropa på hjälp, ringa polisen eller liknande. Man får bara inte vända ryggen till och gå.

Egentligen är det inte mycket begärt eller särskilt märkvärdigt. Det är bara medmänskligt. Det skulle vara en viktig signal om att i ett samhälle måste vi bry oss om varandra och i vissa situationer vara beredda att ta hand om också en främling i nöd.

Kristdemokraterna vill medverka till ett samhälle med större ansvarstagande, större solidaritet och mer medmänsklighet. En civilkuragelag är ett viktigt steg för att uppnå detta och göra Sverige till ett ännu tryggare och schystare land att leva i.

FAKTA

Hela 66 procent av svenska folket skulle känna sig tryggare om vi hade en civilkuragelag. Det visar en ny opinionsundersökning som kristdemokraterna låtit göra. En civilkuragelag skulle tvinga oss att ingripa när vi ser något brott begås eller någon som behöver hjälp.

Vi är övertygade om att en lag som tydligt säger att du är skyldig att hjälpa din medmänniska skulle bidra till att fler både kände och tog sitt ansvar, skriver I nger Davidson (kd) och Peter Althin (kd).

Dagens debattörer

Peter Althin

advokat och ledamot av kristdemo-

kraternas partistyrelse.

Inger Davidson

riksdagsledamot (kd), vice ordförande: justitieutskottet.