ÅSIKT

(s)läpp in mig igen!

Juan Fonseca: Hoppas att Mona Sahlins socialdemokrati är mer tolerant

DEBATT

Jag kommer att på nytt ansöka om medlemskap i det socialdemokratiska partiet. Detta gör jag på grund av att jag i grunden delar socialdemokratins värderingar. Jag kanske inte är en typisk medlem inom socialdemokratin i Sverige, det vill säga fostrad sedan liten att vara socialdemokrat.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: THOMAS JOHANSSON
SOCIALDEMOKRAT, MILJÖPARTIST, KRISTDEMOKRAT … Juan Fonseca har genom åren engagerat sig politisk i olika partier och nu ansöker han på nytt om medlemskap i det socialdemokratiska partiet.

Jag kom till Sverige när jag var 20 år gammal. Jag gick in partiet av egen kraft och jag gjorde det för att jag ville arbeta mot orättvisor i samhället, i huvudsak orättvisor som har att göra med intolerans, diskriminering av den mörkhyade Sverige, och arbeta mot den allt mer tydliga segregationen i samhället.

Jag gick inte in i socialdemokratin för att göra en politisk karriär. Alla mina politiska uppdrag erövrade jag i huvudsak på grund av en förankring hos många av socialdemokratins väljare i Stockholm och i Sverige. Jag fick aldrig uppdrag på grund av vänskap med någon av partiets höjdare eller ombudsman (kvinna).

En del socialdemokrater, när de läser denna artikel, kommer att säga vad kul att han är tillbaka i partiet! En del andra kommer säkert att säga: Å nej inte han igen, han är en förrädare! Jag är väl medveten om att jag är kontroversiell inom partiet. Jag är väl medveten om att jag har varit medlem i andra partier, inklusive kristdemokraterna. Jag är väl medveten om vad allt detta innebär för mig. Borgare och andra kommer att framställa mig som oseriös och opålitlig. Det bjuder jag på. Det stämmer att jag har varit medlem i andra partier än socialdemokratin. Jag har på mitt sätt, inom alla dessa partier försökt påverka dessa partier att bedriva en politik som är till för alla medborgare i landet oavsett ursprung, religion eller kulturell bakgrund. Jag har försökt att påverka partierna så att man en gång för alla bestämmer sig för att avskaffa den strukturella diskriminering som finns i vårt land. Jag har hela tiden arbetat för respekt för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Man kan kritisera mig för vad som helst men inte för att ha svikit mina rätter eller för att inte bekämpa diskrimineringen.

Jag har en erfarenhet som väldig få politiker med invandrarbakgrund har i Sverige: Jag vet hur partierna arbetar eller inte arbetar mot diskriminering och för tolerans av olikheter. Kd är till exempel ett parti som har svår att acceptera olikheter och respektera alla människors lika värde. Att inte respektera, acceptera och förstå de homosexuellas berättigade krav i samhället är att inte respektera alla människors lika värde.

Kd är ett parti som har mycket lite intresse av de invandrades levnadsvillkor i Sverige. Allmän retorik är en sak, verkligheten är en annan! Kampen mot diskriminering finns i alla partiers läppar men mycket handlar om retorik och mycket lite om verklig vilja.

Mona Sahlin är möjligen den parti­ledare som bäst förstår frågor som har med diskriminering av de invandrade att göra. Om hon i praktisk handling är beredd att nedmontera diskriminerande strukturer som socialdemokratin har byggt upp återstår att se.

Jag vet att min ansökan om medlemskap inom socialdemokratin kommer att skapa en del samtal inom partiet. Hoppas bara att den socialdemokrati som leds av Mona Sahlin kan vara mer tolerant för människor med oslipade kanter som jag är än den socialdemokratin som leddes av Göran Persson och Bosse Ringholm och hans gäng inom Stockholms arbetare­kommun.

FAKTA

Efter att under några år stått utanför det socialdemokratiska partiet är Juan Fonseca på väg tillbaka. Denna gång med förhoppningar om att partiet nu är ett mer tolerant och mindre diskriminerande parti än under Göran Persson. Mona Sahlin är möjligen den partiledare som bäst förstår frågor som har med diskriminering av de invandrade att göra, skriver Juan Fonseca.

JUAN FONSECA