ÅSIKT

Maud mörkar privatiseringen av Posten

DEBATT

Nu tas – i största tysthet – nästa steg i den borgerliga regeringens utförsäljning av svensk infrastruktur och samhällsservice.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Posten ska privatiseras och säljas ut på börsen om 3-5 år. Men det är inget Maud Olofsson har pratat högt om. Därför nämnde hon heller inte ett ord om den kommande börsintroduktionen i sin artikel i tisdagens Aftonbladet. Och nu har de borgerliga partierna i riksdagen utan någon som helst debatt och utan någon aning om konsekvenserna beslutat att Posten ska säljas ut. Nu hotas därmed den rikstäckande postutdelningen och många hushåll kan framöver få nöja sig med en sämre postservice.

Maud Olofsson fortsätter därmed på Mats Odells inslagna väg med att missköta de statliga företagen. Både Olofssons och Odells brådska med utförsäljningarna och brist på konsekvensanalyser sänder nämligen en tydlig signal. Det är viktigare att det går snabbt än att det blir bra. Det är viktigare att sälja ut det vi äger gemensamt än att ta ansvar för samhällsservicen.

Samgåendet med danska posten kan i sig vara bra. Det kan stärka svenska Posten. Men det är oacceptabelt att den borgerliga regeringen samtidigt tvingade fram beslut om en privatisering och en börsintroduktion. Inga som helst konsekvensanalyser togs fram till grund för beslutet och det finns fortfarande inga förslag på hur postservicen i hela landet ska kunna garanteras framöver. Det är dessutom en dålig affär för Sverige. Svenska Posten står för 70 procent av omsättningen men får bara 60 procent av aktiekapitalet och 49 procent av rösterna i det nya företaget.

Det vore bra om Olofsson och Odell kunde vända ryggen åt de tvångsmässiga utförsäljningsimpulserna och i stället ta ett långsiktigt ansvar för de statliga företagen och den verksamhet som de bedriver. Långsiktiga ägare är bättre än ideologiska försäljare. Det visar inte minst Riksrevisionens senaste granskning av Odells utförsäljning av TeliaSonera förra våren. Det visar sig nämligen att TeliaSonera reades ut med stor rabatt. Och att orsaken var regeringens låga ambitioner.

Den borgerliga regeringens tilltro till utförsäljningarna som välståndsskapande kraft är i det närmaste naiv. Vi efterlyser en ansvarsfullare och mer långsiktig syn på de bolag och verksamheter som vi äger gemensamt. Allt annat är oansvarigt mot de nuvarande ägarna, svenska folket.

Tomas Eneroth, Socialdemokraternas näringspolitiske talesman