ÅSIKT

Adopsjonsforum: Vi har inget att dölja

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Aftonbladet den 5 juni 2008 påstod journalisterna Moreno och Thuresson att Adopsjonsforum (AF) i Norge ”adopterat barn illegalt från Argentina”.

Då vi arbetade i Argentina hade man där en lag som innebar att adptionen trädde i laga kraft först efter ett års prövotid. Ärendena behandlas i kompetena domstolar och processen accepterades de facto av det argentinska utrikesministeriet, så att barnen fick pass innan utresan.

De enskilda domarna kunde besluta om att familjen skulle kallas tillbaka, men i några ärenden blev det så att de inte slutfördes i Argentina. Vi insåg då hur politiserade dessa ärenden hade blivit, och litade inte på systemet i landet tillräckligt för att vi skulle kunna säga till familjerna att resa tillbaka med barnen för ytterligare en rättslig prövning.

Den norska statens Adoptionskontor beslutade i stället om norska adoptionstillstånd för familjerna med hänvisning till barnens rättssäkerhet och godkände på så vis dessa adoptioner.

Journalisterna kokar ihop ”olika former av korruption” med att ”konsekvenserna är handel med barn för adoption, prostitution eller för organhandel”. Att barn adopteras för att dödas i syfte att deras organ ska säljas är en gammal, osann vandringssägen som dyker upp då och då i olika länder, och som seriösa journalister inte bör befatta sig med. Att det pågår trafficking med barn är dessvärre ett faktum, men att koppla det till adoptioner är en förolämpning mot de många tusen familjer i Sverige och Norge som har givit barn en ny familj.

Gringo påstår att AF har mutat tjänstemän i Argentina, och kritiserar att vi inte tog kontakt med centrala myndigheter i landet om arbetet. Det gjorde vi inte då det vi denna tid inte fanns någon central adoptionsmyndighet i landet. Tusentals barn bodde på barnhem i Argentina, och även om argentinarna önskade adotera, var de i mycket liten utsträckning intresserade av dessa barn som faktiskt kunde adopteras!

AF bjuder då och då in sina samarbetsparter till Norge för att diskutera samarbetet. Sådan besök är en del av dialogen mellan organisationerna och våra myndigheter, och skall bland annat bidra till att säkra att arbetet sker i enlighet med lagar och regler. Det har inget med korruption att göra att bjuda in deltagare till sådana möten. Vår bokföring kontrolleras av norska myndigheter, statsauktoriserad revisor och av våra medlemmar – vi har inget att dölja.

Øystein Gudim

Adopsjonsforum