ÅSIKT

Utan fastighetsbox kan man få långt till sin post

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: CASPER HEDBERG
Postboxar blir allt vanligare i flerfamiljshus, men fordrar ombyggnader för flera miljarder för de 2 miljoner hushåll som har brevinkast i ytterdörren.

Dagen före midsommarafton kom ett välkommet besked från PTS (Post- och telestyrelsen).

Införandet av fastighetsboxar är förenligt med Postens befordrings- och utdelningsplikt. Det var också ett viktigt svar till många av landets fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har känt osäkerhet kring frågan. Införandet av fastighetsboxar är en viktig reform. Syftet är att komma till rätta med ett allvarligt arbetsmiljöproblem men också att säkerställa framtidens postutdelning.

Det senaste året har samtidigt präglats av intensiv debatt kring reformen. Grunderna har ifrågasatts av olika grupper. För att skapa klarhet gav därför infrastrukturministern PTS i uppdrag att utreda hur införandet av fastighetsboxar förhåller sig till gällande postlag och nuvarande EU-direktiv.

När klargörandet kom var svaret glasklart. Befordringsplikten är lika väl uppfylld vid utdelning i fastighetsbox som vid utdelning i postinlägg i lägenhetsdörr. Sett i ett europeiskt perspektiv bör det beskedet inte ha förvånat någon.

Fastighetsbox är gällande praxis. För många av de fastighetsägare som har försökt följa med i en svårgenomtränglig debatt var beskedet också viktigt. Nu är sakläget klarlagt.

Det finns inte längre några skäl att avvakta. PTS allmänna råd om fastighetsboxar kom hösten 2005. Trettio månader återstår innan reformen ska vara slutförd. För oss som arbetar med reformen är det angeläget att nå fram till de fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som ännu inte har börjat planera för eller installera fastighetsboxar.

Ett allmänt råd används som alternativ till lagstiftning. Det är i formell mening inte bindande. I fallet med fastighetsboxar kan konsekvensen samtidigt bli att postoperatörerna inte längre delar ut post till fastigheten om fastighetsbox saknas efter 2010. De boende hänvisas då att hämta sin post vid ett annat utlämningsställe.

Den som vill avstå från att följa det allmänna rådet behöver ha goda skäl och kan då söka dispens. Exempel kan vara att det saknas plats, kräver stora ombyggnader eller att uppgången är k-märkt.

Nu krävs det att alla berörda börjar agera och samverka. Forum för Fastighetsboxar erbjuder dialog över hela landet med alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som ännu inte har börjat arbetet.

Tillsammans vill vi skapa de lösningar som ska underlätta installationsarbetet, hålla kostnaderna nere och undvika alla situationer där boende tvingas hämta sin post på annan plats.

Lennart Lindberg

chef Forum för fastighetsboxar

ARTIKELN HANDLAR OM