ÅSIKT

Varningstexter på flyget?

Mats Alvesson: ”Tvinga miljöförstörings-
branschen att varna för de miljörisker som varje flygresa medför”

Obs! Bilden är ett montage
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sedan ett antal år måste det på tobakspaket anges hälsoriskerna. Man kan möjligen tycka att det i dag är onödigt – medvetenhet härom har väl nått alla. Men principen är bra. Även om man känner till något fordras ofta en hel del tjat för att den rätta insikten skall fastna.

Idag vet nog alla att miljöhotet måste tas på stort allvar. Någon påtaglig insiktsfullhet om detta utmärker knappast det stora flertal som glatt och ofta använder flyg och bil.

Förvisso finns ibland goda skäl till miljöskadligt resande. Men lika ofta eller oftare dominerar nog bekvämlighet, egoism och tanklöshet.

I massmedia kan man ofta läsa glada artiklar som uppmanar folk att nyttja låg dollarkurs, flyga till New York och shoppa hej vilt. Fördelaktig växlingskurs finansierar turen. Förra året reste 374 000 svenskar till Thailand. Trendkänslighet och status bidrar nog. Varför semestra på Gotland om man kan visa sin tjusighet och göra grannarna avundsjuka genom att flyga till Bangkok?

Förhoppningsvis sätter tillfälligtvis ökade bränslekostnader – och med tiden kanske rejält höjda miljöbetingade skatter och avgifter – vissa käppar i hjulet för sådana ansvarslösa nöjen. 

Frågan är dock om inte företag i miljöförstöringsbranschen – biltillverkare, flygbolag, resebyråer, bensinförsäljare med mera – borde tvingas att följa tobaksproducenternas öde.

I annonser och kanske på ”produkterna” (till exempel flygplan, bilar, flygbiljetter, bilbesiktningsblanketter, bensinpumpar) kunde med fördel saklig information om miljöförstöringseffekterna medtas. Naturvårdsverket eller annan myndighet kunde säkert ta fram lämplig text och exempelvis fem procent av utrymmet i reklam reserveras för denna information.

Miljöeffekten av full tank bensin eller en flygresa till Mallorca kan exempelvis anges på räkningen från bensinpumpen eller flygbiljetten.

Någon kan säkert tycka att tobakens hälsovådlighet är mera direkt och påtaglig för individen, att koldioxid inte verkar på samma sätt och att man därför inte skall ge utsläppare av det senare skuldkänslor. Men att bensin- och flygfotogenförbrukning drabbar mera spritt och indirekt motiverar än mera att den som skapar de olyckliga effekterna konfronteras med detta.

Den som förförs av en bil- eller flygreseannons tänker knappast så mycket på miljöaspekten. 

Effekterna av information ska inte överskattas, och föreslagen åtgärd minskar ej behovet av starka ekonomiska styrmedel. Lite motvikt till den ha-kul-och-tänk-bara-på-dig-själv-mentalitet som utmärker vår kultur kan dock åstadkommas.

Och kanske skulle miljöförstöringsbranschens aktörer hålla igen lite på propagerandet om man tvingades påminna om vad man ställer till med.

Miljöfrågorna kräver medvetenhet. Att ständigt påtala att flyga och köra bil är planetförstörande aktiviteter kan öka eftertänksamheten.

Visst minskat onödighetsresande kanske kan åstadkommas, men också en ökad förståelse för de kraftiga skatter som nog de flesta snart inser är nödvändiga för att motverka hotande miljökatastrofer.

FAKTA

Lika väl som man på cigarettpaket måste varna för tobakens skadeverkningar borde det vara påbjudet att flygbolag, resebyråer, bensinförsäljare med flera måste annonsera om resandets miljöpåverkan.

Miljöeffekten av full tank bensin eller en flygresa till Mallorca kan till exempel anges på räkningen från bensinpumpen eller flygbiljetten, skriver professor Mats Alvesson.

Dagens debattör

Mats Alvesson

51 år, professor, Lunds universitet.