ÅSIKT

REPLIK Stellan Bojerud:

Sverige har inte råd att spela moralisk stormakt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den 4 september skrev Lars Ohly att han tyckte att Sverige skulle avbryta det militära samarbetet med USA och den följande opinionsmätningen visade att en majoritet av läsarna delade hans åsikt. Rent teoretiskt har Ohly helt rätt, men inte i praktiken. Sveriges riksdag och regering har nämligen fullt medvetet avskaffat Sveriges nationella existensförsvar och i praktiken förlitat sig på att försvaret av vårt land sköts av våra alliansfritt allierade inom Nato, som förvisso inte är detsamma som USA. Det är emellertid allmänt bekant att USA är den dominerande makten inom Nato. 

En svensk brytning med USA skulle sannolikt innebära en brytning även med Nato eller i vart fall ställa våra grannländer Estland, Lettland, Litauen och Polen i en bekymmersam situation där jag bedömer att de troligen förblir lojala med USA. 

Den svenska allmänheten känner inte till hur omfattande Sveriges samarbete med Nato är, eftersom våra politiker använt sig av metoden att ”backar vi in i Nato med rumpan före, kan vi ju alltid låtsas som vi är på väg ut”. Sveriges säkerhetspolitik vilar alltså på förutsättningen att vi kan söka skydd bakom Natos rygg i form av randstaterna vid Östersjön, som i sin tur förlitar sig på USA:s resurser. 

Hade Sverige haft kvar lite av det försvar, som Lars Ohly grundutbildades inom vid Svea livgarde, hade sakernas tillstånd varit ett annat. Men nu är Sverige militärt värnlöst. Det hela svenska armén klarar av är möjligen att försvara Arlanda till dess det första kamerateamet från CNN är på plats. Det är därför dumt att avbryta samarbetet med USA, men lika dumt att avbryta samarbetet med Ryssland. Det hade räckt med kraftiga diplomatiska protester utan meningslösa markeringar i form av att avbryta ett närmast icke-existerande militärt samarbete med Ryssland. 

Det värnlösa Sverige har nämligen inte råd att spela moralisk stormakt. Vi borde lära oss av finnarna att ta ansvar för vårt lands försvar och att försöka vara vänner med så många som möjligt i stället för att skaffa oss fler fiender.  

Stellan Bojerud