ÅSIKT

Professor på cykeltur?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Professor Mats Alvesson, vid Lunds universitet skriver om den viktiga klimatfrågan. Han vill ha varningstexter på klimatskadliga verksamheter, en åsikt som är lätt att sympatisera med. Som professor vid ett välkänt universitet har han en viktig roll att sprida kunskap i samhället, kunskap som självklart bör bygga på fakta och inte på egna åsikter.

Dock är nog denne professor i företagsekonomi ute och cyklar när han beskriver kommunikationer i allmänhet och flyget i synnerhet som ”miljöförstöringsbranschen”.

Klimatfrågan är mycket viktig för oss alla, därför gäller det att utgå från fakta när man definierar problem och lösningar. Fakta i den globala klimatfrågan är att flyget i världen står för 2 procent av koldioxidutsläppen. De flygplan som startar från svenska flygplatser står för 0,01 procent av världens koldioxid.

Men klimatpåverkan kan vara större: FN:s klimatpanel dubblar flygets utsläpp för att ta hänsyn till påverkan av kväve och vattenånga. Men ”alla” kan ju säga­ att just deras utsläpp är små, slutsatsen blir att alla därför måste ta ansvar för sin del. Flygbranschen i Sverige och övriga världen är inriktade­ på att minska utsläppen så långt som möjligt.

Till att börja med ska det ökande resebehovet i delar av världen inte öka flygets andel av utsläppen, och till år 2050 har flyget via branschorganisationen IATA satt målet ”0-utsläpp”. Men för att knyta tillbaka till Mats åsikt om varningstexter på klimatskadlig verksamhet; det finns ganska mycket som behöver märkas upp, särskilt de verksamheter och produkter som står för en stor andel av utsläppen.

Om vi tittar på flygresandet står resor över 150 mil för 80 procent av flygets utsläpp. Privatresandet handlar om att möta släkt och vänner som bor långt bort, om rekreation, upplevelser och kulturell förståelse. Just denna typ av resande är något Sverige som nation satsar på, turismnäringen kan ge överlevnads- och utvecklingsmöjligheter i stora delar av landet. Affärsresorna står för ungefär hälften av flygresandet.

En reflektion i det sammanhanget är att Sveriges beroende av omvärlden är stort; vår exportandel av BNP ligger på 52 procent. Man kan jämföra med exempelvis Tyskland där exportvärdet ligger på 35 procent, Kina 36 procent och Japan 15 procent.

Den som tagit del av Rio-deklarationen hittar där insikten att det hållbara samhället bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I klartext: fattigdom har aldrig varit en drivkraft för bättre miljö, en sund ekonomi ger däremot förutsättningar att arbeta med åtgärder som ökar den ekologiska hållbarheten.

Jan Lindqvist

Informationschef

Stockholm-Arlanda Airport

ARTIKELN HANDLAR OM