ÅSIKT

”Regeringen satsar 20 miljoner mot ungas nätprostitution”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Många barn och ungdomar använder internet på ett annat sätt än vuxna. Det är självklart att mejla, chatta och delta på mötesplatser på nätet. Internet har vidgat horisonterna och gett ungdomar nya möjligheter.

I medierna möts vi av en annan bild av internet. Nakenbilder på nätet går inte att bli av med. Ungdomar översköljs av porr, och strippar framför webb-kameror mot betalning. Pedofiler lockar till sig offer, så kallad grooming.

Den första bilden dominerar men det ligger en del sanning i den andra bilden. Det är förvånande att vi inte har gjort mer för att ta reda på hur stort problemet är. Kanske finns ett motstånd från politiker mot att ge sig in i en värld som vi har svårt att förstå?

Det finns ett annat tänkbart skäl att dröja med insatser – föräldrarna är ju ansvariga för sina barn. Jag är den första att betona det. När föräldrar är lika osäkra som många politiker har varit måste vi skaffa mer kunskap.

Det finns kopplingar mellan sexuell exploatering på internet och prostitution. Ungdomar som har sålt sex gjorde det ofta första gången mellan 14 och 18 års ålder. En stor del av prostitutionen har flyttat till internet. Strip-tease på nätet kan vara en inkörsport till prostitution. En svensk undersökning visar att drygt en procent av ungdomarna har erbjudit eller sålt sex. Det är nästan dubbelt så vanligt bland pojkar. Köparna är nästan uteslutande män.

Regeringen presenterade i år en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål med 36 konkreta åtgärder. Nu beslutar regeringen om fyra av dem, till en kostnad av 20 miljoner kronor till och med 2010:

Den första är en studie av ungdomars erfarenheter av och attityder till sexuella tjänster mot ersättning och sexuellt utnyttjande via internet. Situationen för homo- och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner ska belysas. Ungdomsstyrelsen ska sedan utarbeta ett metodmaterial för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Den tredje åtgärden är utbildning riktad till personal i fritidsverksamhet, socialtjänst och skola.

Den fjärde är utbildning, kring bakgrunden till sexuell exploatering, för tjejjourer och organisationer för killar.

Regeringen tar jämställdhet på allvar. En utökad budget för särskilda jämställdhetsåtgärder har gjort att vi kan handla på områden där det tidigare mest fanns ord. Vi kommer att fortsätta satsningarna för ett samhälle där män och kvinnor, pojkar och flickor, kan forma sina liv efter egna önskningar.

Nyamko Sabuni (fp)

Jämställdhetsminister

ARTIKELN HANDLAR OM