ÅSIKT

Därför säger vi nej till "Förbifart Stockholm"

27 forskare/sakkunniga och 34 föreningar inom miljö, transport, teknik, medicin med mera:

Foto: PONTUS HÖÖK
Bilköer på Söderleden i Stockholm.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Förbifart Stockholm får en beräknad väglängd på 2,1 mil, varav 1,6 mil genom vägtunnlar, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr om Stockholm. (Klicka på bilden för att se en större version.) Karta: VÄGVERKET

Klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen. Den handlar om överlevnad och välfärd för miljarder människor nu och i framtiden. För att klara utmaningen måste utsläppen från trafiken minska. En växande del av transporterna måste ske med kollektivtrafik och på spår.

Nya motorleder leder till fler bilresor och högre utsläpp. Transportinvesteringarna i Stockholm och i Sverige måste därför främst satsas på att utveckla kollektivtrafiken.

Att bygga Förbifart Stockholm beräknas kosta minst 25 miljarder. Projektet driver på trafiktillväxten, sprider ut Stockholms tillväxt och ökar bilberoendet. Vägen förstör grönområden, skövlar värdefulla kulturmiljöer och försämrar möjligheterna till friluftsliv och rekreation.

Förbifart Stockholm löser inte trängselproblemen – för det krävs effektiva trängselavgifter och bättre kollektivtrafik. Istället driver det upp vägtrafiken och ökar utsläppen. För att Stockholm ska ta sitt klimatansvar måste andelen kollektiva resor öka. Statliga och kommunala anslag och intäkter från trängselavgifterna måste satsas på effektiv och bekväm kollektivtrafik.

Att satsa på Förbifart Stockholm är att sabotera klimatpolitiken. Det är att svika ansvaret för framtida generationer och för resten av världen.

Därför säger vi nej till Förbifart Stockholm.

FAKTA

I maj meddelade Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö att man söker tillåtlighet hos regeringen för 25-miljardersprojektet Förbifart Stockholm och hoppas kunna börja bygga 2010. I opposition till detta står bland andra Naturvårdsverket och SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys.

Samtidigt välkomnade 56 namnkunniga forskare, debattörer, författare och journalister från hela Sverige den nya folkrörelsen ”Klimataktion”. Nya kolkraftverk inom EU och projekt som Förbifart Stockholm togs speciellt upp som sådant som inte bör genomföras.

Oberoende av ovan nämnda initiativ har 34 föreningar/organisationer och ytterligare 27 forskare/sakkunniga inom miljö, transport, ekonomi, teknik, medicin m m, nu slutit upp bakom kritiken mot Förbifart Stockholm. Organiserat genom ”Klimatstart Stockholm” står dessa bakom nedanstående upprop:

Debattörerna

Forskare/sakkunniga bakom uppropet:

Christian Berggren, professor, industriell organisation, Linköpings Universitet

Nils Brunsson, professor, företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm

Pontus Cerin, docent, Hållbara investeringar och bolagsstyrning, Handelshögskolan i Umeå

Hervé Corvellec, gästprofessor, företagsekonomi, Malmö

Ingrid Eckerman, leg läk, spec. allmänmedicin, v ordf Läkare för Miljön, Stockholm

Christer Eldh, fil dr, Service Management, Lunds Universitet

Gunnar Falkemark, professor, statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Göran Finnveden, professor, miljöstrategisk analys, KTH, Stockholm

Lotta Frändberg, fil dr, kulturgeografi, Göteborgs Universitet

Stefan Gössling, professor, Service Management, Lunds universitet

Thomas Hahn, agron dr, forskare, miljöforskningsinstitutet Stockholm Resilience Centre, ordf Ekonomer för Miljön

Staffan Jakobsson, professor, forsknings- och teknikpolitik, Chalmers, Göteborg

Jan Owen Jansson, professor emeritus, transportekonomi, Linköpings Universitet

Arne Kaijser, professor, teknikhistoria, KTH, Stockholm

Staffan Laestadius, professor, industriell dynamik, KTH, Stockholm

Per Lundqvist, professor, energiteknologi, KTH, Stockholm

Richard Murray, fil dr, nationalekonomi, Stockholm

Karl-Göran Mähler, professor emeritus, Beijerinstitutet, Stockholm

Jan Henrik Nilsson, fil dr, Service Management, Lunds Universitet

Jan Odhnoff, professor emeritus, KTH, Stockholm

Esbjörn Ohlsson, docent, matematisk statistik, Stockholms Universitet

Per Ribbing, civ ing, teknisk fysik, styrelseledamot Ingenjörer för Miljön, Stockholm

Henning Rodhe, professor, kemisk meteorologi, Stockholms Universitet

Lars-Göran Strandberg, univ adj, industriell ekologi, KTH, Stockholm

Peter Söderbaum, professor emeritus, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola, Västerås

Claes Trygger, tekn dr, optimeringslära och systemteori, KTH, Stockholm

Bertil Vilhelmson, professor, kulturgeografi, Göteborgs Universitet

Ingela Övermark, leg läk, spec. invärtes medicin, styrelseledamot Läkare för miljön, Stockholm

Föreningar/organisationer bakom uppropet:

Alarm Stockholm

Alternativ stad - Miljöförbundet Jordens Vänner i Stockholm

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Drottningholms BBB

Ekologiska Lantbrukarna

Fältbiologerna

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

Föreningen Nej till Västerleden

Föreningen Rädda Järvafältet

Föreningen Rädda Lovö

Gemensam Välfärd Stockholm

Gröna Bilister

Gröna kvinnor

Hesselby Byalag

Klimataktion Stockholm

Klimax Stockholm

Kollektivtrafikant Stockholm

Koloniföreningen Stugängen

Kungshättans Sportstugeförening

Lovö Hembygdsförening

Miljöförbundet Jordens Vänner

Mälaröarnas Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen (riksorganisationen)

Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Paradiset Hanvedens Vänner

Planka.nu

Praxis

Sollentuna Naturskyddsförening

Stockholms Naturskyddsförening

Stockholms Vandrareförening

Svenska Turistföreningen Stockholmskretsen

Symbios

Södertörns miljö- och utvecklingsförening

Länkar

Läs mer om Förbifart Stockholm hos Vägverket

ARTIKELN HANDLAR OM