ÅSIKT

Vem vill ha motorleder runt Stockholm – som i USA?

”Vägverket förutsätter att Stockholms växande befolkning till stor del kommer att bo i ett antal regionala kärnor”

DEBATT

”Förbifart Stockholm är ett olagligt, megadyrt och miljöskadligt projekt, som utvecklar Stockholm i riktning mot en bilstad av amerikansk modell”, skriver Bertil Ottoson, Lovö hembygdsförening.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Förbifart Stockholm får en beräknad väglängd på 2,1 mil, varav 1,6 mil genom vägtunnlar, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr om Stockholm. (Klicka på bilden för att se en större version.) Karta: VÄGVERKET

För några veckor sedan fick samtliga hushåll på Lovö ett brev från Vägverket med en broschyr: Förbifart Stockholm – projektet går vidare.

Vanligen är man tacksam när en myndighet informerar om planer som kommer att påverka oss för lång tid framåt. Jag har emellertid studerat Vägverkets planer mer noga än många har tid att göra och jag fylls inte av tacksamhet. För Lovöborna och andra analyserar jag därför broschyrens principiellt viktigaste innehåll.

”Vägverket har utrett ett antal möjliga alternativ…” En utredning brukar börja med det problem myndigheten fått att utreda. Vägverket har emellertid formulerat ett eget syfte: att hitta den mest lämpliga dragningen av en motorled mellan Stockholms norra och södra delar.

Vägverket har alltså alldeles själv bestämt den bästa framtida transportlösningen för Stockholmsregionen. De övriga alternativ som nämns är inte likvärdigt utredda. Inte ens Förbifart Stockholm är korrekt utredd. Kostnadsberäkningen bygger på felaktigt och ofullständigt underlag och vinsterna med motorleden är starkt överdrivna.

Vägverket förutsätter alltså att en ny motorled är den bästa lösningen på Stockholmsregionens transportproblem. Flera tunga remissinstanser har påpekat detta fel. Naturvårdsverket har skrivit till regeringen (26 maj 2008) med en begäran att andra alternativ ska utredas med hjälp av Banverket, SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys), Länsstyrelsen i Stockholm och Vägverket.

Ett annat principiellt fel är att Vägverket förutsätter att Stockholms växande befolkning till stor del kommer att bo i ett antal regionala kärnor (t ex Huddinge, Barkarby, Kista, Häggvik) och att dessa ska förbindas med en yttre tvärled där Förbifart Stockholm ingår.

Denna urbaniseringsmodell innebär att Stockholm kommer att utvecklas till en befolkningsgles storstad som blir svår och dyr att försörja med kollektiv trafik. En sådan stad kommer att få ungefär dubbelt så stora utsläpp som den befolkningstäta modell andra europeiska storstäder har.

Vi måste hoppas att regeringen ger Vägverket bakläxa och att den nya utredningen kommer att bygga på de övergripande förutsättningarna för infrastrukturella investeringar, nämligen Miljöbalkens förbud att göra ingrepp i natur av riksintresse, riksdagens beslut om starkt minskade utsläpp, regeringens upprepade löften att Sverige snabbare än andra EU-stater ska minska utsläppen samt den internationella konventionen om Sveriges åtagande att för all framtid skydda och vårda vårt världsarv, Drottningholm.

Förbifart Stockholm är ett olagligt, megadyrt och miljöskadligt projekt, som utvecklar Stockholm i riktning mot en bilstad av amerikansk modell. Vem vill egentligen ha den?

Vi förutsätter att statliga myndigheters utredningar är allsidiga och opartiska.

Sverige är berömt för sina väl fungerande myndigheter. Om myndigheters utredningar kan påverkas, kanske styras, av starka särintressen skadas demokratin.

Bertil Ottoson

Lovö hembygdsförening

”En sådan stad kommer att få ungefär dubbelt så stora utsläpp som den befolkningstäta modell andra europeiska storstäder har”

Länkar

Läs mer om Förbifart Stockholm hos Vägverket