ÅSIKT

Strålsäkerhetsmyndigheten håller sig till vetenskapen

REPLIK Carl-Magnus Larsson, m fl: Mona Nilsson tror på en sammansvärjning

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tiger om hälsoriskerna med mobiltelefoner för att skydda mobilindustrins försäljningssiffror och aktiekurser, skriver frilansjournalisten Mona Nilsson 6 september. Med en konspirationsteori i den högre skolan kommer Nilsson till följande slutsats: Strålsäkerhetsmyndighetens personal offrar gladeligen svenska barns hälsa (inklusive sina egna barn och barnbarn) för att detta skulle gynna mobiltillverkarnas försäljning.

Vad Mona Nilsson inte skriver, men som följer av hennes resonemang, är att även Världshälsoorganisationen WHO och ansvariga myndigheter i de flesta av världens länder också måste ingå i denna sammansvärjning. De gör nämligen samma bedömning som SSM när det gäller eventuella hälsorisker kopplade till användning av mobiltelefon.

Nej, Mona Nilsson är förstås inte en världsomspännande konspiration på spåren. I stället har hon missat att SSM, liksom alla myndigheter som gör riskbedömningar, måste bygga sina rekommendationer på vetenskapliga fakta.

Det har forskats intensivt om mobiltelefoni och hälsorisker. I de flesta studier som gjorts har man inte lyckats hitta något samband mellan mobiler och negativa hälsoeffekter. De resultat som visat på ett möjligt samband har inte kunnat upprepas i förnyade, mera omfattande studier.

Ett undantag är de delstudier som kommit på senare år och som ingått i den stora, internationella Interphone-studien, som görs på uppdrag av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Här sägs att långvarig användning av mobiltelefon, i minst tio år, eventuellt skulle kunna ge en något ökad risk för tumör på hörselnerven.

I väntan på ytterligare forskning, som antingen kan bekräfta eller kullkasta dessa resultat, rekommenderar SSM försiktighet. Den som använder handsfree, håller ut telefonen från kroppen och ser till att ha god täckning får ner exponeringen till en bråkdel jämfört med när mobilen hålls mot örat.

Med dessa råd vände sig SSM:s föregångare Strålskyddsinstitutet våren 2007 i en folder till köpare av mobiltelefoner. Myndigheten betonade att det var särskilt viktigt för unga människor att följa råden eftersom de skulle använda mobilen under en större del av livet än dagens vuxna.

Den gången mötte myndigheten motstånd från företrädare för mobilbranschen, som var oroade att foldern skulle kunna skrämma bort kunder. Då som nu blev vi tvungna att påminna om myndighetens uppdrag: att skydda människor och miljö från skadliga effekter av strålning. Ingenting annat.

Carl-Magnus Larsson

avdelningschef, Strålskydd

Hélène Asp

t f enhetschef, Miljöövervakning

Lars Mjönes

rådgivare, Miljöövervakning

Mattias Sköld

pressansvarig, Strålsäkerhetsmyndigheten