ÅSIKT

”Spräng männens EU-kartell”

Margot Wallström: Män väljer män – så enkelt är det

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: BJÖRN LINDAHL

Ingen som har sett ”familjefotot” av EU:s stats- och regeringschefer från toppmöten kan undgå att lägga märke till könsobalansen. En och annan kvinna, däribland Tysklands förbundskansler Angela Merkel, skymtar bland de kostymklädda männen. Men den överväldigande majoriteten i EU:s ledning är män.

Situationen är densamma i EU:s övriga institutioner. EU-kommissionen har aldrig letts av en kvinna. Europaparlamentet har av totalt 12 talmän haft två kvinnliga.

Många frågar sig hur det är möjligt att EU, där hälften av medborgarna är kvinnor, år 2008 fortfarande är så mansdominerat. Den holländska ekonomen, juristen och författaren Heleen Mees beskriver den liknande situationen i näringslivet så här:

Mansdominansen fungerar som en kartell; den håller begåvade kvinnor borta från toppjobben och förhindrar därmed att marknaden fungerar som den ska. Grabbarnas nätverk borde sprängas precis som andra karteller” .

Det är dags att bryta mansdominansen i EU och släppa in kvinnor på de poster där viktiga politiska beslut fattas, beslut som rör medborgarnas, kvinnornas såväl som männens, vardag.

Nästa år är ett utmärkt tillfälle att bryta mansdominansen och stärka demokratin i EU. Då ska ett nytt Europaparlament, inklusive en ny talman, väljas och en ny ordförande för EU-kommissionen utses.

Kraven på geografisk balans, balansen mellan stora och små och nya och gamla medlemsländer liksom balansen mellan politiska partier poängteras ständigt i debatten. Könsfördelningen däremot lyser med sin frånvaro i debatten. Det är häpnadsväckande!

Argumentet ”det finns inga kvinnor som är kompetenta nog för någon av de fyra topposterna” har förts fram och känns ännu mer utslitet i dag än vad det gjorde på 70- och 80-talet.

Vad sägs om Angela Merkel, som ju har fått tyskarnas förtroende, Tarja Halonen, Finlands president, Vaira Vike-Freiberga, före detta president i Latvia, Ursula Plassnik, utrikesminister i Österrike, Anna Diamantopoulou, tidigare EU-kommissionär eller Emma Bonino, före detta EU-kommissionen och handelsminister i Italien, för att nämna bara några få kompetenta kvinnor?

Det handlar inte om att det råder brist på kompetenta och begåvade kvinnor. Det handlar om att män väljer män. Så enkelt är det.

Jag uppmanar därför EU:s stats- och regeringschefer, ledare för politiska partier, arbetsmarknadens parter och andra intresserade organisationer att aktivt medverka till att fler kvinnor engagerar sig i Europapolitiken. Min uppmaning kan sammanfattas i följande punkter:

? Öka det kvinnliga valdeltagandet i valet till Europaparlamentet i juni 2009.

? Nominera fler kvinnor till valet till Europaparlamentet.

? Säkerställ balansen mellan kvinnor och män på topposterna som tillsätts nästa år.

European Women´s Lobby, EWL, som representerar mer än 2 000 kvinnoorganisationer i EU, har hörsammat mitt upprop. Den 16 september lanserar EWL en kampanj som syftar till att få till stånd en balanserad könsfördelning i EU:s politiska ledning, en fördelning som också representerar kvinnorna.

Kvinnor och män med sina olika bakgrunder och erfarenheter kompletterar varandra. Att inkludera kvinnor i beslutsprocessen handlar om representativ demokrati. Varken mer eller mindre.

FAKTA

Hälften av medborgarna i EU är kvinnor och det måste återspeglas i EU:s ledning, skriver EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström.

Hon uppmanar EU-ländernas regeringar och politiska partier – som inom det närmaste året ska tillsätta flera topposter i EU – att bryta mansdominansen.

Dagens debattör

Margot Wallström

53 år, Bryssel, Vice ordförande EU-kommissionen (s).