ÅSIKT

Trafikplanering i svarta hål

Replik Lennart Tonell: Förbifart Stockholm blir totalt borkastade investeringar och löser inga trängselproblem

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Trafikplaneringen i Stockholmsregionen tar ingen lärdom av de teorier som finns inom området. Exempelvis ”svarta-håls-teorin” som säger oss att stora väginvesteringar (för bilism) i en storstadsregion är samma sak som att slänga pengarna i ett svart hål, dvs totalt borkastade investeringar och löser inga trängselproblem.

Som många debattörer riktigt påpekar så innebär dessa gigantiska väginvesteringar en tydlig signal att det är bilen som transportmedel som skall gälla. Många börjar (således) använda bilen istället för andra transportmedel.

Efter ett antal år uppstår trängsel igen och nya bilvägar måste byggas. Södra länken är ett bra exempel.

Där har det blivit mycket mer trafik än det var tänkt. Köer och trängsel, alltså måste ytterligare en Södra länk byggas. De sex filerna på Essingeleden räckte inte till och det blev åtta filer (för några år sedan) och som idag är överfyllda med bilar - nya köer och trängsel.

Enligt en vägdirektör skulle det behövas 16 filer på Essingeleden! Ja, så där kan vi hålla på! Ett enormt resursslöseri och dessutom miljövidrigt. I sammanhanget bör nämnas att många hävdar att Förbifart Stockholm skall byggas för att avlasta just Essingeleden.

Enligt prognoserna blir avlastningen 2-3 procent vilket inte kommer att märkas! Är dessa få procent värda 25-40 miljarder kr?

En annan teori säger att alla blir förlorare (även kollektivtrafikanterna) om man satsar stort på väginvesteringar. Till att börja med överger många att åka kolletivt och åker bil istället (på de nya vägrna) vilket innebär minskade intäkter som för med sig besparingar på kollektivtrafiken.

Så småningom blir det trängsel och köer för bilisterna - en försämring. Kollektivtrafikanterna får det allt sämre (sämre turtäthet, mindre underhåll etc) och bilisterna hamnar återigen i köer och trängsel.

Lennart Tonell

univ.lektor samhällsplanering,

Stockholms universitet