ÅSIKT

”Aktievärdet är viktigare än jobben – eller hur?”

Jan-Gunnar Johansson: Holmens styrelse har medvetet låtit bli att investera

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det Holmenägda pappersbruket i den lilla västgötaorten Vargön ska läggas ned. Motiveringen är att energi- och råvarupriserna är för höga och försäljningspriset för lågt.

Närmare sanningen är att kurserna på börsen viker och då blir aktieägarna oroliga och måste blidkas, kosta vad det kosta vill i friställda människor.

Så troligtvis är det effekterna av aktieägandet som minskar sysselsättningen.

Till saken hör att hela pappersindustrin är i gungning. Vikande vinster och minskad efterfrågan gäller för hela branschen, förutom bestruket journalpapper som används till reklam och finare trycksaker som ställer krav på bra tryckyta.

Vid bruket i Vargön tillverkas just den här kvaliteten så det kan tyckas som ett underligt beslut att lägga ned.

I stället borde det vara så att koncernledningen avvaktade utvecklingen, använde det dåliga konjunkturläget för att investera och bygga om för att stå rustade när efterfrågan och pris ökar.

Så är inte fallet och det tyder på en svag koncernledning som ger vika för aktieägarnas krav på åtgärder för att på så sätt hålla börsen på gott humör.

Vem är då aktieägare? Jo, det är jag, du, vi som blir av med jobben.

Tyvärr tigs detta ihjäl, för det är väl bättre att få en utdelning och ett ökat aktievärde än att få behålla jobbet – eller hur?

Någonstans på vägen blev även den helt vanliga arbetaren fartblind.

I det lilla bruket Vargöns fall har Holmens styrelse medvetet låtit bli att investera för framtiden. En anledning är att Vargöbruket har varit lite av den ”fattiga kusinen från landet” och därför aldrig tagits på allvar och därmed inte givits rätt förutsättningar för fortlevnad.

Det tråkiga med nedläggningsbeslutet är att bruket just nu tillverkar ett förstklassigt papper men i en för liten volym, 150?000 årston.

Med rätt investerings-nivå hade vi lätt tillverkat 200?000 årston men, som sagt, bättre ett fegt beslut om nedläggning för att blidka aktieägarna, det vill säga oss, än att rusta för framtiden.

Holmens koncernledning har på kort tid lyckats med ett flertal ”dåliga” beslut, bland annat bygget av en tidningspappersmaskin i Madrid – ett fiasko av stora mått, råvara saknas och vattenbrist­en är påtaglig. Detta kostar koncernen stora belopp.

De har också hunnit med att lägga ned en pappersmaskin i Hallstavik och nu i Vargön, totalt cirka 650 personers försörjning har ryckts bort med ett enkelt streck från koncernledningens sida, allt för att göra aktieägarna, det vill säga oss, nöjda.

Ingen opponerar sig mot dessa beslut men med lite eftertanke så måste det finnas bättre vägar att gå.

En stark företagsledare ställer sig upp och försvarar sin koncern gentemot aktieägarna när konjunkturer viker, han viker inte – som i Holmens fall – ned sig direkt.

Det som oroar mest är att koncernledningen verkar vara dåligt påläst samt dåligt informerad eftersom just den kvalitet som tillverkas i Vargön kommer att öka i efterfrågan med cirka 5 procent under nästkommande år.

Ytterligare faktorer som påverkar är att oljepriset är på väg ned, massapriserna likaså, dollarn på väg upp, försäljningspriset ökar – ja, kort sagt: med rätt ägare hade framtiden sett ljus ut för det lilla bruket i Vargön.

Eventuella köpare som ser potentialen för Vargön kommer att få en lojal, kompetent och driftig arbetsstyrka på köpet eftersom vi, i motsats till Holmens koncernledning, är informerade och ser möjligheterna för en fortlevnad i Vargön.

FAKTA

När aktiekurserna viker är det våra jobb som ryker, allt för att blidka aktieägarna. Men aktieägarna är också vi.

Någonstans på vägen blev även den helt vanliga arbetaren fartblind, skriver Jan-Gunnar Johansson, arbetare på nedläggningshotade Holmens pappersbruk i Vargön.

Dagens debattör

Jan-Gunnar Johansson

52 år, Vänersborg, processoperatör på Holmens pappersbruk i Vargön.