ÅSIKT

Det krävs inget nytt fördrag för ett demokratiskt EU

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik till Margot Wallström , 16/9-08

I och med att Irland genom folkomröstning har förkastat Lissabonfördraget, befinner sig Europeiska unionen i kris. Efter de senaste årens konstitutionella haverier, är det uppenbart att toppstyrda reformsträvanden inom EU har nått vägs ände. Vi måste i stället våga pröva de enkla, och i grunden geniala, idéerna om parlamentarism och representativ demokrati.

För att demokratisera EU behövs inga fördragsändringar. Det finns knappast ett enda historiskt exempel på att införandet av parlamentarism har föregåtts av en konstitutionell reform. Efter 2009 års val till Europaparlamentet måste därför våra Europaparlamentariker, oavsett partifärg, vrida utnämningsmakten till EU-kommissionen ur medlemsstaternas händer.

Det måste bli ett slut på den ovärdiga utnämningsprocessen till EU-kommissionen, där dem som för tillfället innehar regeringsmakten i medlemsstaterna avgör vem som utnämns till EU-kommissionär. Det måste bli ett slut på en EU-kommission där socialdemokrater, liberaler och konservativa politiker förutsätts samregera, i avsaknad av varje annan form av folkligt mandat för att utöva sin makt.

Den största tjänst Du kan göra Europeiska unionens medborgare, Margot Wallström, vore därför att ställa upp i valet till Europaparlamentet och samtidigt själv kandidera till posten som nästa ordförande i Europeiska kommissionen. Våga utmana den sittande liberale ordföranden José Manuel Barroso med ett idéprogram och en valplattform där sociala rättigheter och den fria rörligheten inom EU går hand i hand!

Våga ge vallöftet att utstationeringsdirektivet kommer att ändras till följd av EU-domstolens domar i bl.a. Laval-, Rüffert-, och Luxemburgmålen. Ställ samtidigt krav på att de kvarvarande övergångsreglerna för arbetstagare från de nya medlemsstaterna avskaffas. Våga ge din vision av Europas roll i omvärlden. Och ge utfästelsen att nästa kommission i sin helhet kommer att ha en parlamentarisk bas och ett folkligt mandat, så att vi väljare får bestämma den politiska inriktningen inom EU och kan utkräva ansvar genom att avsätta EU-kommissionen vid framtida val till Europaparlamentet.

Först därefter kan vi skriva en ny konstitution för Europeiska unionen, för att bekräfta att de demokratiska revolterna i Irland, i Frankrike och i Nederländerna har lett till en konstitutionell reform i Europa.

Ulf Öberg

Advokat