ÅSIKT

"Vi ger 13 nya miljoner - mot djurförsök"

Leijonborg & Erlandsson: Användandet av försöksdjur ska begränsas så långt det går

Foto: INA-AGENCY PRESS
Bilden är från ett djurförsök vid Jacksonlaboratoriet i Bar Harbour i slutet av 90-talet. Mössen är tvillingar. En av dem har fått en normal gen, medan den andra musen är sjuk och efterbliven.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Djurskyddet i Sverige står stadigt på fyra ben: målet om ett bra djurskydd, djurskyddslagarna, tillsynen så att lagarna följs och forskning för att få ett ännu bättre djurskydd. Alliansregeringen värnar om den starka djurskydd vi har i Sverige. Nu gör vi ytterligare en satsning på totalt 36 miljoner kronor till djurskyddsforskning.

Många människor runt om i landet bryr sig om att djuren har det bra. Vi ser också att intresset för vad man äter har ökat, där omsorg om djur och miljö är en viktig del. Mat som är närproducerat och ekologiskt har fått ett rejält uppsving. För att få mer kunskap om vad som är bra för djuren, hur stallmiljö, foder och annat påverkar dem, behövs forskning. Forskning som är viktig för att i framtiden kunna basera djurskyddslagstiftningen i än högre grad på kunskap om djur och deras behov. Men den är också viktig för att kunna ha bra argument när vi arbetar för bättre djurskyddslagar i den Europeiska unionen.

Vi hoppas också att det Centrum för djurskyddsforskning som finns vid Sveriges lantbruksuniversitet, kan vara ett nav i forskningen och ge en extra kunskapsinjektion.

I många fall behövs djurförsök i forskningen och för att utveckla och testa nya läkemedel. Användning av försöksdjur är i dag tyvärr nödvändiga för att kunna få fram botemedel mot svåra sjukdomar som cancer och Alzheimer. Användningen av försöksdjur innebär dock svåra etiska avvägningar då försöken kan utsätta djuren för lidanden. Därför måste vi ha regler som både värnar djurskyddet och ger fortsatta möjligheter att bland annat ta fram läkemedel där djurförsök fortfarande är nödvändiga.

Den svenska djurskyddslagen säger att djurförsöket bara får användas om det inte finns alternativ. Samma sak gäller inom hela EU sedan 1986 genom djurförsöksdirektivet. Och just arbetet med ta fram alternativ till djurförsök är inne i en spännande utveckling.

Redan i dag finns vissa djurfria testmetoder och det handlar allt mer om att använda modern teknik som datormodeller, robotar samt mänskliga celler och vävnader. Vi ser att forskningen kring detta ökar internationellt.

Även inom EU är alternativa metoder till kemikalietestning i fokus. Unionens nya kemikalielagstiftning medför att ett stort antal kemikalier snabbt måste testas till mycket höga kostnader. Djurtesterna är dyra och tar lång tid. Från och med 2009 blir det också helt förbjudet inom EU att sälja kosmetika som har testats på djur. För kosmetikatester finns det redan flera alternativ.

Både kemikalielagstiftningen och förbudet mot djur vid kosmetikatester har medfört samarbete mellan företag, myndigheter, universitet och djurskyddsorganisationer för att finna bättre, snabbare och billigare metoder än djurförsök. EU-kommissionen har dessutom utlovat ökade resurser till EU:s center för alternativ till djurförsök.

Just i veckan samlas runt 300 forskare till en internationell kongress utanför Stockholm om djurfria metoder för att testa kemikaliers giftighet. Läkemedels-, kemi- och kosmetikaföretag är med och bland sponsorerna finns Vetenskapsrådet, Jordbruksverket och AstraZeneca.

I Sverige har vi gett statligt stöd till forskning för alternativ till djurförsök i många år. Det är naturligt, bland annat mot bakgrund av att vi har en stor läkemedelsindustri. Men också för att djurförsök vid kosmetikatestning varit förbjudet länge. Vi fortsätter satsningarna. För 2009 kommer minst 13 miljoner kronor att öronmärkas till forskningsprojekt för att ersätta djurförsök och förbättra för försöksdjuren. I förhållande till årets anslag på 8 miljoner kronor är det en kraftig ökning.

Regeringens totala satsning på djurskyddsforskningen med 36 miljoner kronor blir ett viktigt tillskott som stärker vårt arbetet för ett gott svenskt djurskydd. För oss är det viktigt att djur ska ha det så bra som möjligt, och att användandet av försöksdjur ska kunna begränsas så långt det går.

FAKTA

Sverige har ett bra djurskydd. Men fortfarande är det nödvändigt att ibland använda försöksdjur. För att stödja forskningen som syftar till att ersätta djurförsök och förbättra för försöksdjuren anslår nu regeringen 13 extra miljoner, skriver högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg och jordbruksminister Eskil Erlandsson inför den internationella kongressen utanför Stockholm om djurfria metoder för att testa kemikaliers giftighet som hålls i veckan.

Dagens debattörer

Eskil Erlandsson,

51 år, Annerstad, jordbruksminister (c)

Lars Leijonborg,

58 år, Stockholm, högskole- och forskningsminister (fp)

ARTIKELN HANDLAR OM