ÅSIKT

Vi bildar organisationen ”YES, WE CAN!”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Foto: AP
Barack Obama inspirerar även svenskar.

Barack Obamas seger i USA är ett bevis för att amerikaner ställer sig bakom hans budskap om ett enat Amerika, ett integrerat Amerika, ett Amerika för och åt alla, ett land där ingen är värd mer än någon annan, ett Amerika där alla raser och ursprung bildar gemenskap och tillsammans skapar en bättre framtid, skapar ett tolerantare och mänskligare land.

Vi anser att Sverige och dess politiska makt bör inse att en ny tid och en ny anda har trätt in i USA och snart i resten av världen: Mänskligheten måste skapa en värld där alla behandlas och betraktas lika oavsett ursprung, ras och etnisk tillhörighet.

Vi vill inte se ett splittrat Sverige, vi vill se ett enat Sverige. Vi vill leva i ett land där alla dess medborgare betraktas som svenskar, där vi inte gör skillnad på folk och folk. Vi vill leva i ett land som använder alla sina mänskliga resurser för att göra landet starkare, bättre, mänskliga men också rikare.

I många år har vi arbetat mot diskriminering och engagerat oss för personer som blivit felbehandlade. Det har känts som ett oändligt städarbete som aldrig tar slut. Någon gång borde det vara dags att det blir rätt från början. Vår uppfattning är att det är nu. Obamas exempel inspirerar. Yes, We can!

Så mycket frustration och tappat självförtroende det kostat Sverige. Sådant slöseri med mänskliga resurser. Vi ser andra möjligheter. Det är dags att ta tillvara dem.

Det är dags att vi i Sverige lämnar bakom oss negativismen och i stället ser möjligheter, ser landets alla medborgare som en stor resurs, en stor tillgång, en stor rikedom. Det är bara genom att skapa ett enat Sverige, ett integrerat Sverige, ett Sverige för och åt alla som vi kan göra Sverige rikare, bättre och tolerantare. Därför bildar vi i Barack Obamas anda organisationen YES, WE CAN!

Vi utmanar alla som förespråkar mångfald att ge sitt stöd till denna organisation.

Vi vill arbeta för:

Ett enat Sverige.

Ett Sverige som är en nation, ett land.

Ett Sverige som inte skiljer folkgrupper åt.

Ett Sverige som förenar och inte skapar motsättningar bland sina medborgare.

Ett Sverige för och åt alla.

Ett Sverige som inger hopp och förhoppningar.

Juan Fonseca, orförande Diskrimineringsbyrån
Hans Kilsved, ekonom och konsult