ÅSIKT

Göran Hägglund blåser sina väljare i äktenskapsfrågan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Göran Hägglund.

Som ett sista försök till kompromiss mellan allianspartierna, innan det blev klart att de inte kunde enas i äktenskapsfrågan, hann kristdemokraterna leverera en ny flopp från sin utspelsfabrik. Göran Hägglund föreslog införande av en könsneutral civilrättslig samlevnadsform som inte ska kallas äktenskap. Om en sådan utmönstring av äktenskapsbegreppet skulle göras ur kärnregleringen på området måste det avföras också ur mängder av andra lagar. Förslaget är helt enkelt inte genomförbart. Det synes mig utgöra den sista fasen i den flata kd-ledningens mångåriga blåsning av sina väljare till tron att partiet gjort allt som kunnat göras i äktenskapsfrågan. 

Statminister Reinfeldt har nu meddelat att en könsneutral äktenskapsreglering ska införas i samarbete mellan alla riksdagspartier utom kristdemokraterna. En sådan reglering kommer av många medborgare att uppfattas som att vi står utan egentlig äktenskapslagstiftning. Det får till konsekvens att de heterosexuella par i kombinationen kvinna/man som framdeles inte kommer att vilja ingå den nya typen av ”äktenskap” i stället kommer att leva som sambor eller åka utomlands exempelvis till Köpenhamn, Mariehamn eller Torneå, för att där ingå ett sedvanligt äktenskap. Vi får en statsmakt i Sverige som inte för sina egna medborgare tillhandahåller en möjlighet att i det egna landet ingå den samlevnadsform som sedan urminnes tider gestaltar grunden för människosläktens livskraft och som handlar om samhällets bestånd.

Vissa frågor måste enskilda riksdagsledamöter ta ansvar för, skrevs på några ledarsidor för en tid sedan angående FRA-lagen. Det bör kristdemokraterna nu ta fasta på i den fortsatta behandlingen av äktenskapsfrågan. Det blir inte lätt eftersom alltför många svenskar lever i den invaggade föreställningen att det bara är andra folk som kan ha ledare som leder sina folk fel.

Men kristdemokraterna bör nu göra kabinettsfråga av äktenskapsfrågan varvid de övriga borgerliga partierna, om de vill ta ansvar för alliansregeringens fortlevnad, får foga sig i kristdemokraternas önskemål under innevarande mandatperiod. Kristdemokraterna ska inte sitta i en regering som utfärdar/promulgerar en könsneutral äktenskapsbalk.

Stephan Alm, Uppsala, universitetsadjunkt