ÅSIKT

Uråldriga svenska korallrev skövlas

Greenpeace: Regeringen måste skydda våra korallskogar

DEBATT

Utanför Norges och Sveriges västkust finns en tills alldeles nyligen okänd biologisk skatt – stora rev med kallvattenkoraller. Reven är hem för över 1300 kända arter. Troligen finns många fler. Det kokar av liv. Och forskarnas kartläggning har bara börjat. Samtidigt har bottentrålar redan förstört nära hälften av de nyss upptäckta reven – och skövlingen fortsätter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Tomas Lundälv, Tjärnö Marinbiologiska laboratorium
Medusahuvudet är en ormstjärna, ett vackert och ovanligt djur i Skagerack, Brattenrevet i Sverige. I bakgrunden en svampdjursbotten, oxtungesvampen Mycale lingua.

Kallvattenkoraller finns i hela Atlanten, men de största och finaste reven finns i nordiska vatten. Utanför Norges kust finns världens största rev med kallvattenkoraller – Röstrevet utanför Lofoten. Det är nära fyra mil långt, tre kilometer brett och ligger på 300 – 400 meters djup. Revet upptäcktes år 2002. Hittills har 15 stora korallrev upptäckts i norska vatten.

Röstrevet har utsatts för en otrolig vandalism. Småskaliga yrkesfiskare, som fiskat med rev på korallrevet i decennier, berättar för Greenpeace om hur de sett de stora trålarna koppla bort sina nät från trålen och köra med stålsänken fram och tillbaka över revet för att krossa det. Anledningen: De stora korallträden skar sönder trålen. När revet var krossat satte de på näten igen och kunde fortsätta tråla – nu ännu närmare revet.

I svenska vatten finns fyra kända rev. Men två av dem – ett nordost om Väderöarna och ett utanför Havstensund i Tanums kommun – har under 1900-talet utplånats av bottentrålar. Kvar finns bara korallgrus som ligger spritt över botten. Idag finns alltså två levande korallrev kvar i Sverige. Ett ligger på 80 meters djup i Säckenområdet nordväst om Strömstad. Det andra, Brattenrevet, upptäcktes nyligen sydväst om Strömstad.

Brattenrevet är helt oskyddat. Här lever ögonkorallrev och unika hornkoraller i raviner på havsbotten. I dag bottentrålar svenska och danska yrkesfiskare intensivt efter räka och bottenfisk, bl a torsk, i området. Det är en stor skandal. Ögonkorallen är akut utrotningshotad. Dessutom är över 300 dokumenterade arter beroende av de svenska ögonkorallerna för sin överlevnad. Hundratals arter hotas alltså av utrotning i Sverige om inte reven skyddas som marina reservat stängda för fiske och annan skadlig verksamhet.

Det 3000 år gamla Säckenrevet är svårt sargat av bottentrålning. Trots att trålning varit förbjudet på revet i många år upptäcktes färska trålskador så sent som 2004. Flera av de största revkolonierna hade då krossats.

Säckenrevet är kärnan i Sveriges första marina nationalpark som ska inrättas i september 2009. Men nationalparken ger dåligt skydd mot bottentrålning. Det enda som är förbjudet är att tråla rakt över revet, trålning precis bredvid – i nationalparken – kommer även i fortsättningen vara tillåtet. Det innebär att sediment som rörs upp vid fisket lägger sig på revet, vilket kan kväva korallerna.

De norska reven är unika i världen. Förutom det största har landet det nordligaste kallvattenrevet, Sørøya i Vest-Finnmark, och det grundaste i (39 m) i Trondheimsfjorden. Kolonin på Sularevet har daterats till 8 700 år. Det etablerades alltså strax efter den senaste istiden!

Bara en bråkdel av de unika reven är i dag skyddade. Alliansregeringen påstår att havsmiljön är prioriterad. Samtidigt fortsätter skövlingen av våra sista korallrev.

Därför måste Miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson omedelbart göra ett marint reservat av det svenska Brattenrevet genom att göra området till Natura 2000 område och omedelbart stoppa bottentrålning i området.

Nya korallrev som upptäcks måste snabbt och automatiskt få ett tillfälligt skydd, tills de kan inkluderas i ett marint reservat.

Den svenska regeringen måste också med kraft kräva att den norska regeringen skyddar alla kända korallrev. Dessa fantastiska rev är en angelägenhet för alla nordbor och européer.

FAKTA

Dagens debattörer

Staffan Danielsson

39 år, arbetar med havsfrågor på Greenpeace

Jan Isakson

39 år, arbetar med havsfrågor på Greenpeace

Staffan Danielsson, Jan Isakson