ÅSIKT

Stoppa attacken mot löntagarna!

LO-ordförandena: Samla partierna och parterna för överläggningar om alla varsel

DEBATT

Facken måste ha rätt att hävda rätt lön och bra anställningsvillkor för alla arbetstagare som jobbar i Sverige. Och för det måste vi kunna gå i konflikt, annars blir det svårt att förhindra lönedumpning och osund konkurrens, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tillsammans med ordförandena för LO-förbunden, och vill därför att EU:s utstationeringsdirektiv ändras.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De kräver också att ett socialt protokoll läggs till Lissabonfördraget för att säkerställa de europeiska löntagarnas rättigheter i förhållande till kapitalets fria rörlighet.

Foto: Dragan Mitrovic
Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande.

I dag samlas svensk fackföreningsrörelse utanför riksdagshuset i Stockholm för att protestera mot attackerna på löntagarna och den svenska modellen. Den senaste tiden har vi sett en alltmer pressad statsminister Fredrik Reinfeldt och svarslös näringsminister Maud Olofsson uttala sig i media. Alla undrar vad regeringen tänker göra åt varslen? Till svar får vi att allt redan är gjort och att inget mer behöver göras. Regeringens passivitet är ohållbar. Sverige behöver nu trygghet i förändring. För det krävs en löntagarvänlig regering och därför kommer vi att stötta en socialdemokratiskt ledd regering.

Den borgerliga regeringen fick ärva en stabil svensk ekonomi och det var högkonjunktur. Möjligheterna att rusta ekonomin och förstärka arbetsmarknadspolitiken fanns, men regeringen valde gigantiska skattesänkningar. Kombinationen borgerlig regering, strukturomvandling, lågkonjunktur och internationell finanskris slår nu hårt mot LO-förbundens medlemmar. Var fjärde av LO-förbundens medlemmar är ganska eller mycket oroliga över att förlora arbetet. Och bara varannan LO-medlem tror att de får ett nytt jobb inom tre månader.

Trots regeringens villrådighet och behovet av akuta åtgärder, vill inte statsministern och hans regering träffa LO. Vi uppmanar nu regeringen att samla alla riksdagspartierna och arbetsmarknadens parter till överläggningar om hur den stigande arbetslösheten och varslen ska hanteras under 2009 och 2010.

Chockhöjningen av a-kasseavgifterna har pressat en halv miljon människor ut ur försäkringen, trots att alla vet att en mer generös arbetslöshetsförsäkring är nödvändig för att upprätthålla efterfrågan, minska effekterna av lågkonjunkturen och klara stora förändringar i olika branscher.

Regeringen måste också agera för att undanröja de negativa konsekvenserna av EG-domstolens dom i Lavalmålet. Det är inte bara en svensk angelägenhet. Därför kräver både LO och Europafacket att ett socialt protokoll läggs till Lissabonfördraget så de europeiska löntagarnas rättigheter i förhållande till kapitalets fria rörlighet säkerställs.

Vi kräver också att EU:s utstationeringsdirektiv ändras. Facken måste ha rätt att hävda rätt lön och bra anställningsvillkor för alla arbetstagare som jobbar i Sverige. Och för det måste vi kunna gå i konflikt, annars blir det svårt att förhindra lönedumpning och osund konkurrens.

Den borgerliga regeringen kan inte stå passiv när den fria strejkrätten är hotad.

Därför manifesterar vi i dag för:

?En politik som stödjer allas rätt till arbete. Vi kräver fler utbildningsplatser, särskilda insatser för unga arbetslösa och offentliga satsningar för fler jobb.

?En arbetslöshetsförsäkring som befriar arbetslösa från tvånget att konkurrera om jobben med lägre löner. Vi kräver: 80 procent i ersättning hela perioden, högre tak, rätt till deltidsstämpling och sänkta avgifter.

?Kollektivavtal som gäller lika för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad. Vi kräver att lagstiftningen ändras för att försvara fackliga fri- och rättigheter.

FAKTA

Dagens debattörer

Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande

Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande

Per Bardh, LO:s avtalssekreterare

Ylva Thörn, Kommunal

Stefan Löfvén, IF Metall

Hans Tilly, Byggnads

Jan Rudén, SEKO

Lars-Anders Häggström, Handels

Ella Niia, Hotell & Restaurang

Jan-Henrik Sandberg, Pappers

Kjell Dahlström, Skogs- & Trä

Tommy Andersson, Grafikerna

Lars-Åke Lundin, Målarna

Hans Öhlund, Fastighets

Stig Larsson, Elektrikerna

Hans-Olof Nilsson, Livs