ÅSIKT

En dödgrävardag för demokratin?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Blir det så? Kommer majoriteten av vår folkvalda riksdag att stirra sig så blinda mot Bryssel att de inte ser oss (väljare och EU-vänner) och inte känner av den djupa oro som präglar vår inställning till Lissabonfördraget?

EU-ministern kvittrar glatt bort våra gräsrotsbetänkligheter. Fördraget innebär ingen väsentlig maktöverföring från svensk riksdag till EU-institutionerna.

Tyngre politiker än hon har helt motsatt uppfattning. Så även Lagrådet.

Vi, som är EU-positiva men oroliga över fördragets konsekvenser för svensk lagstiftning och fackets möjligheter att med full kraft hävda kollektivavtalen, anser att ärendet kan bordläggas. Det är ju ingen ko på isen.

Om en vecka lämnar den tjeckiska konstitutionsdomstolen besked huruvida fördraget kräver grundlagsändring. Den starkt fördragsskeptiske presidenten Vaclav Klaus skall sen skriva under. Hur går det?

Stråthutredningen beräknas klar under december.

En ny irländsk folkomröstning dröjer.

Alltså! Varför denna brådska? Det luktar politikerföraktproducerande prestigeskäl.

58 röster krävs för bordläggning. 41 finns ( v + mp ). Behövs alltså 17 modiga fördragskritiska EU-vänner som inte är skenheliga, hycklare eller demokratidödgrävare.

Gösta Hellman