ÅSIKT

Lungcancervården – ICKE GODKÄND

Roger Henriksson & Anders Jonasson: Fler skulle kunna räddas från att dö av lungcancer

Foto: Mats Strand
Den svenska lungcancervården får underkänt av dagens debattörer. Med en förbättrad vård skulle fler av de drabbade kunna räddas till livet.
DEBATT

Det behövs kraftfulla insatser när det gäller lungcancer. Den vård vi har i dag är otillräcklig. Mer kunskap, mer pengar, kortare väntetider och en ny attityd krävs. ”Skyll dig själv” har varit mottot för dem som får lungcancer, skriver Roger Henriksson och Anders Jonasson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

1 Insjuknande och dödlighet

Var tredje timme dör en person av lungcancer. Ingen annan cancersjukdom skördar fler dödsfall per år. Fler kvinnor dör av lungcancer än av bröstcancer. Snart drabbas dessutom fler kvinnor än män av sjukdomen. Risken för återfall är stor.

Betyg: IG

Omdöme: Situationen kräver kraftfulla åtgärder.

2 Kunskap och information

Informationsinsatser kan bidra till att rädda liv. Mer än 85 procent av kvinnorna med bröstcancer och snart 80 procent av männen med prostatacancer lever efter fem år vilket är en fantastisk utveckling. Mycket tack vare framgångsrika informationskampanjer. När kan vi se samma satsning på lungcancer? Hur många ska behöva dö innan fler åtgärder sätts in?

Betyg: IG

Omdöme: Dags för effektivare insatser.

3 Väntetider

Ju tidigare en tumör upptäcks, desto större är chansen till överlevnad. Det gäller särskilt vid lungcancer. När en brösttumör upptäcks hos en kvinna har det gått tolv år sedan tumören började växa. När en lungcancertumör upptäcks är den betydligt yngre, kanske bara sex månader. Ändå är överlevnaden påtagligt lägre vid lungcancer än vid bröstcancer. Tidig diagnos av yttersta vikt. Väntetiderna är oacceptabla och beror till stor del på en icke väl fungerande vårdkedja. De skulle kunna kortas genom samordning av provtagningar och undersökningar.

Fler specialister behövs, inte minst är bristen på röntgenläkare och läkare som analyserar tumörerna stor. Här krävs kreativa lösningar.

En lungcancerpatient har inte tid att vänta.

Betyg: IG

Omdöme: Krav på nytänkande och omorganisation med större resurser.

4 Rökning

Rökstopp är det i särklass effektivaste och billigaste sättet att minska antalet lungcancerfall.

Rökningen minskar men alldeles för långsamt. Satsningen är pinsamt låg. Via Sluta röka-linjen, rökavvänjning på telefon, lyckas 40 procent sluta av dem som söker hjälp, vilket är ett resultat i världsklass, men det finns inga resurser att marknadsföra linjen.

Studier visar att nästan ingen börjar röka efter 18 års ålder. Det finns en åldersgräns för köp av tobak som är just 18 år.

Staten tjänar mer än 200 miljoner per år på den skatt på cigaretter som säljs olagligt till ungdomar. 40 barn börjar röka varje dag i Sverige.

Skärp straffet för den som säljer cigaretter till barn och ungdomar under 18 år.

Betyg: VG

Omdöme: Bättre kontroll och skärpta straff.

5 Nya behandlingar

Utvecklingen av nya behandlingar har äntligen börjat ta fart. Nya behandlingsformer har införts de senaste åren och fler är på väg.

Samtidigt saknas resurser att använda de nya läkemedlen. Detta visas av den stora regionala variationen i användandet av nya läkemedel. Dessutom saknas bra metoder att skräddarsy behandlingen.

Hur ska vi kunna se våra patienter i ögonen om vi inte kan ge dem de effektivaste behandlingarna?

Betyg: G

Omdöme: Framsteg har börjat göras – men får patienterna del av dem?

6 Stöd till forskningen

Trots att så många dör satsas det minimalt på forskning. Forskningen är otillräcklig och anslagen för små. Alla instämmer, men få gör något. Vi behöver veta varför vissa drabbas och andra inte. Vi behöver effektivare metoder att upptäcka lungcancer tidigt. Vi behöver kraftfullare behandlingar och vi behöver veta varför vissa patienter hjälps av vissa mediciner och andra inte. Vart ska man skänka pengar om man vill att de ska satsas på forskning om lungcancer?

Betyg: IG

Omdöme: Dags att prioritera lungcancerforskningen.

7 Attityder

Uppmärksamheten kring lungcancer har ökat betydligt de senaste åren, inte minst i media. Lungcancerpatienterna har länge fått brottas med en skyll dig själv-stämpel som nu håller på att suddas ut. Patientföreningar och den positiva uppmärksamheten har stor betydelse för patienter och anhöriga. Detta leder till att fler patienter söker hjälp i tid. Om uppmärksamheten fortsätter ger det kanske mer resurser för forskning. Men samhället satsar knappt på patientföreningar i dag. Detta gäller inte minst lungcancerföreningen Stödet som har endast marginellt stöd från samhället.

Betyg: G

Omdöme: En nationell patientförening finns men det behövs föreningar ute i landet.

FAKTA

Dagens debattörer

Roger Henriksson

55 år, professor, överläkare vid Onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Anders Jonasson

53 år, hade icke-operabel lungcancer 2002, blev frisk med hjälp av strålning och cellgifter. Ordförande i lungcancerföreningen Stödet.

Roger Henriksson, Anders Jonasson