ÅSIKT

Vi skapar en "låg-kol"-värld

Ed Miliband: Med vår nya klimatförändringslag tvingas vi skära ned utsläppen med 80 procent

DEBATT

Storbritannien har antagit en klimatförändringslag för att sänka utsläppen. Men det räcker inte med enskilda regeringars åtaganden. Storbritannien planerar att göra det obligatoriskt för stora företag att rapportera sina koldioxidutsläpp från 2012. Men det behövs också en global överenskommelse.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nästa månad möts världen i Polen och nästa år i Köpenhamn.

Med länder som delar idéer och inspiration, med regeringar och samhällen som sporrar varandra, tror jag att vi kan nå en överenskommelse och att vi kan ­skapa en ”låg-kol” värld, skriver Ed ­Miliband, den brittiske ministern för ­energi & klimatförändring.

Vi vet att vi behöver agera mot klimatförändringarna, men hur? När vetenskapen blir tydligare, när vi allt oftare ser dess effekter – inte i framtiden utan runt ­omkring oss just nu, när globala ­utsläpp fortsätter att öka, söker länder världen runt efter nya metoder. Vi kan alla lära av varandra.

I Storbritannien förra veckan förband vi oss till en ”Low carbon”-framtid, en ”låg kol”-framtid. En klimatförändringslag, den första i sitt slag, som betyder att växthusgasutsläppen måste skäras ned med 80 procent enligt lag till ­mitten av detta århundrade.

Detta åtagande erkänner att förändringar av denna storlek kräver agerande nu. Så på vägen mot 2050 kommer det att finnas ”kolbudgetar” för varje femårsperiod och liksom 2050-målet kommer de att ­vara lagligt bindande.

Vissa har redan argumenterat för att i ekonomiskt tuffa tider bör vi träda tillbaka från våra klimatförändringsmål. Men faktum är, naturligtvis finns det kompromisser, att det också finns gemensamma lösningar till båda problemen: energisparande åtgärder för hushåll som minskar både dess elräkningar och utsläpp samt investeringar i nya miljöindustrier som både förbättrar energisäkerhet och minskar vårt beroende av förorenande bränslen.

Förseningar å andra sidan kommer bara att göra agerandet mer kostsamt – och i det långa ­loppet vet vi att kostnaderna för att inte agera när det gäller klimatförändringarna är högre än om vi agerar.

Det kommer alltid att finnas kortsiktigt tryck på politikerna, därför innehåller lagen ett särskilt åtagande att styras av bevisen. En oberoende kommitté för klimatförändringar har med hjälp av den senaste vetenskapen, FN-rapporter och i samtal med experter här hemma rått oss till 80 procent­målet. Kommittén kommer att fortsätta ge oss råd till varje kolbudget fram till 2050 och göra det offentligt så att framtida regeringar kommer att vara tvungna att förklara varför när rekommendationer inte följs.

Vi är stolta över vår klimatförändringslag. Vi har tittat på hur Storbritannien kan bidra på hemmaplan. Vi är även fullt engagerade i den vidare, ambitiösa europeiska ansträngningen. Vi stöder det franska ordförandeskapet i dess mål att nå en slutgiltig överenskommelse för klimat- och energipaketet för 2020 i december. Genom att genomföra de politiska åtaganden som medlemsstaterna åtog sig 2007 måste Europa visa starkt ledarskap när internationella klimatförhandlingar går in i ett kritiskt skede.

Men vi vet att regeringar ensamma inte kan åstadkomma denna förändring. Minskningen av koldioxidutsläpp måste bli en nödvändig del i företagens affärer. Att rapportera sitt koldioxidutsläpp är en början och för stora företag planerar vi att göra det obligatoriskt från 2012.

Vi vet också att även om viljan att förändra måste börja på hemmaplan kan det inte sluta där: Vi behöver en global överenskommelse.

Nästa månad möts världen i Polen och nästa år i Köpenhamn. Med länder som delar idéer och inspiration, med regeringar och samhällen som sporrar varandra, tror jag att vi kan nå en överenskommelse och att vi kan skapa en ”låg-kol” värld.

FAKTA

Dagens debattör

Ed Miliband

Minister för energi & klimat­förändring,

Storbritannien

Ed Miliband

ARTIKELN HANDLAR OM