ÅSIKT

Kulturskaparna vinner på fildelning

Georgi Ganev, Bredbandsbolaget: Bra lagliga alternativ viktigare än lagstiftning

DEBATT

Den intensiva debatten om IPRED förleder oss att tro att det bästa sättet att få stopp på illegal fildelning är genom lagstiftning. Även om IPRED, ur ett integritetsperspektiv, är något bättre än tidigare lagförslag, krävs det andra åtgärder för att komma tillrätta med probleme

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Georgi Ganev, VD Bredbandsbolaget.

För några veckor sedan kom nyheten att ett av de stora amerikanska filmbolagen, MGM, ska börja lägga ut filmer på videositen YouTube. Annonser gör det gratis att titta. Även om det bara är ett litet urval av filmer så är det ännu ett tecken på att laglig filmdistribution börjar ta sig in på internet.

Det är verkligen på tiden.

Genom att försöka bevara gamla sätt att distribuera film och musik och stoppa distribution på internet har film- och musikförlagen länge bortsett från möjligheterna med bredband. Det bristande utbudet av laglig fildelning av film och musik har medfört att olagliga alternativ kunnat breda ut sig.

Illegal fildelning har drabbat inte minst skapare av film och musik som har svårt att få betalt för sina verk. Det är synd eftersom internet innebär en fantastisk möjlighet att nå betydligt fler läsare och lyssnare till väsentligt lägre distributionskostnader.

Förlagens värdeskapande har historiskt inte minst bestått i att erbjuda effektiva distributionskanaler för text, musik och film i fysisk form. Med internets intåg behövs en ny typ av förlag som skapar en helt ny typ av värde för kulturskaparna och för konsumenterna.

De tjänster som lanserats har inte sällan lidit av såväl bristande utbud som eftersläpning; nätet som distributionsform har helt enkelt inte ansetts tillräckligt attraktiv i förlagens ögon. Detta håller emellertid på att ändras.

Ett exempel på en innovativ, ny mellanhand är musiktjänsten Spotify, som låter användarna lagligt lyssna hur mycket de vill på ett stort musikutbud till en fast månadsavgift eller gratis i en annonsfinansierad version. Spotify gör en del av det jobb som ett förlag gjorde i den gamla världen: de gör musik tillgänglig för många på ett enkelt sätt. Och användarna är beredda att betala för tjänsten. Vi och alla filmälskare ser naturligtvis fram emot motsvarande tjänst på filmområdet.

Bredbandsbolaget vill gärna bidra till att underlätta och öka försäljningen av kultur på internet. Faktum är att vi har allt att vinna på att det sker lagligt mot betalning och mycket att förlora på att det sker olagligt utan betalning. Vårt viktigaste bidrag är att se till att det finns snabbt och pålitligt bredband, det är vår kärnkompetens. Men dessutom diskuterar vi gärna på vilket sätt vi kan bidra till nya lösningar som effektivt och lagligt gör musik och film tillgängligt på internet.

Illegal fildelning måste bekämpas, samtidigt som våra kunders rättssäkerhet och integritet värnas. Bredbandsbolagets uppfattning är att det viktigaste sättet för att komma åt problemet är att skapa bra lagliga alternativ.

Vi är övertygade om att kulturskaparna i slutändan är vinnarna på internet. Ni kan nå en större publik och få mer betalt. Prata med oss om ni vill testa nya vägar – vi är gärna med och utformar nya distributionsformer för svensk film och musik.

Georgi Ganev, VD Bredbandsbolaget

ARTIKELN HANDLAR OM