ÅSIKT

Snus är en skadlig produkt, Björling

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I en debattartikel i Aftonbladet den 28 november skriver handelsminister Ewa Björling att hon vill ta bort det svenska förbudet mot att exportera snus. Förbudet tillkom för att andra EU-länder inte ville tillåta försäljning i sina länder. Björling menar att dagens svenska undantag är orimligt och strider mot EG-rätten. Björling har även skickat ett brev om detta till EU-kommissionären för inre marknaden och tjänster, Charlie McCreevy. Innebörden av Björlings åsikter är att länderna som inte vill ha snus i sina länder ska tvingas till det ändå.

Björling för i mina öron ett fullständigt oförklarligt resonemang i frågan. Till att börja med borde Björling som tandläkare vara väl insatt i forskningsresultat. Alldeles nyligen poängterade nordens samtliga socialstyrelser att snus inte räddar liv genom att det bland annat ger ökad risk att drabbas av cancer i bukspottkörtel, matstrupe och magsäck. Likaså att det ökar risken att drabbas av såväl hjärtinfarkt som stroke och för högt blodtryck. Det finns också undersökningar som exempelvis pekar på att snus orsakar diabetes.

Precis som Björling skriver innebär grundbulten inom den fria rörligheten inom EU att varor fritt ska kunna säljas mellan länderna. Därtill finns det emellertid, vilket Björling nonchalerar ett viktigt undantagsförhållande, nämligen då det bland annat finns ett intresse att skydda människors hälsa och liv. Det står klart att snus innebär tydliga risker och är en skadlig produkt.

Det är med glädje jag under senare år börjat se att medlemsstater börjat ta tobaksfrågan på mer och mer allvar. När äntligen detta har blivit en betydelsefull fråga kan man sannerligen fråga sig varför arbetet ska inskränkas. När Sverige för så länge sen som 14 år gick med i EU var det inga otydligheter kring det svenska exportförbudet.

Med anledning av detta anser jag att Björling har en anmärkningsvärd inställning till snuset. Jag hoppas verkligen inte att detta kommer bli en huvudfråga för ministern. I likhet med frågan om snus är det också oerhört viktigt att medlemsstaterna har möjlighet att hävda sin egen beslutanderätt om alkoholen. För ett fruktbart förebyggande arbete är det ingen bra strategi att släppa snuset fritt.

Lars Wohlin, europaparlamentariker (kd)

ARTIKELN HANDLAR OM