ÅSIKT

Vänsterkoalitionens systemskifte hotar jobb och välfärd

Per Schlingmann, (m): En skarp sväng åt vänster

DEBATT

När Lars Ohly släpps in i vänsterkoalitionen gör hela oppositionen en skarp sväng åt vänster. Under brinnande finanskris kastar oppositionen ut det ekonomiska ansvarstagandet och ersätter det med en direkt oansvarig ekonomisk politik. Kostnaden för Mona Sahlins och Lars Ohlys utgiftschock skulle få betalas av vanligt folk i form av färre jobb, högre skatter och oreda i statsfinanserna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Per Schlingmann.

Oppositionens besked i regeringsfrågan är välkommet eftersom det tydliggör alternativen i svensk politik. Trots att vi ännu inte fått några gemensamma besked i sakfrågor, är det tydligt att samarbetet drar skarpt mot vänster i avgörande frågor som ekonomi och jobb. De förnyelseambitioner som Mona Sahlin har haft börjar ersättas med krav på stora skattehöjningar och höjda utgifter. Det ekonomiska ansvarstagande som socialdemokraterna tidigare sade sig värna, har fått ge vika för miljöpartiets frånvaro av jobbpolitik och vänsterpartiets utgiftspopulism.

Mona Sahlin har deklarerat att hon bara kan ingå en koalition med partier som respekterar det ekonomiska ramverk som syftar till att skydda Sveriges statsfinanser. I praktiken finns det däremot stora frågetecken kvar. Trots att Lars Ohly säger sig acceptera en kompromiss har han inte ändrat uppfattning i sakfrågan. Överskottsmål och utgiftstak är han fortfarande motståndare till. Inte ens när världsekonomin viker nedåt anser vänsterpartiet att det ska ställas krav på ordning och reda i statsfinanserna. Det är samma gamla utgiftsvänster som tror att det mesta kan lösas genom att sätta fart på sedelpressarna.

Mitt under brinnande finanskris tar Mona Sahlin på sig ett stort ansvar. Hon har öppnat upp för att ett parti som vill överge hela det ekonomiska ramverket, kan hamna i Sveriges regering. Den här gången säger sig Lars Ohly vara beredd att kompromissa om överskottsmålet. Men vem vet hur det går i nästa förhandling mellan de tre? Blir det vänsterpartiet som vinner dragkampen den gången? Det kan vi inte veta. Vi kan bara vara säkra på att med vänsterpartiet ombord finns utgiftspopulismen alltid nära till hands.

Dessutom har vänsterpartiet inte heller övergivit de omfattande utgiftshöjningar man tänkt finansiera med att överge de ekonomiska ramverken. Enbart i partiets senaste budgetförslag föreslogs utgiftshöjningar på 65 miljarder kronor. Till det ska läggas en rad nya åtgärder som tillsammans bildar en utgiftschock som skulle få allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi. Utan möjligheter att finansiera de höjda utgifterna genom att överge överskottsmålet, återstår bara ett för vänsterpartiet välbeprövat sätt att öka intäkterna. Nya skattehöjningar. Och de kommer att bli kännbara.

Att värna sunda statsfinanser kräver mer än läpparnas bekännelse. Lars Ohlys besked om överskottsmålet kan ifrågasättas så länge vänsterledaren inte har bytt uppfattning i sakfrågan. Han står fortfarande för en ansvarslös ekonomisk politik med krav på stora skattehöjningar för vanligt folk. Skillnaden är att den politiken tidigare bara var vänsterpartiets. Nu har Mona Sahlin sett till att den kan bli regeringspolitik om olyckan skulle vara framme i nästa val.

Konsekvenserna av vänsterkoalitionens politik skulle bli allvarliga för vanligt folk. Vänsterpartiet vill höja skatten dramatiskt på arbete och se till att det lönar sig sämre att gå till jobbet. Den sjuksköterska som tack vare alliansregeringen fått behålla 1500 kr av sin lön varje månad kommer att få se en stor del av skattelättnaden ätas upp.

Oppositionen inte bara saknar en politik för hur jobben ska växa till och bli fler. Den stora merparten av deras respektive förslag är direkt jobbförstörande. Vänsterpartiets krav på höjda arbetsgivaravgifter och ökade skatter på vinster skulle slå hårt mot småföretagen i ett redan utsatt läge. Miljöpartiets förslag om att i rask takt förtidsavveckla den svenska kärnkraften skulle innebära än större prövningar för den svenska basindustrin. Dessutom skulle socialdemokraternas ungdomsskatt göra det svårt för ungdomar att finna arbete.

Vänsterkoalitionens systemskifte skulle skapa ett fattigare och mer orättvist Sverige. Färre skulle få jobb, skatterna höjas och otryggheten växa. I förlängningen står möjligheterna att kunna finansiera en god välfärd på spel. Utan jobbpolitik kommer vi inte att ha råd med en bra skola och sjukvård för alla. Det skulle innebära ett tydligt slut för den samhällsmodell som minskat klyftorna och som vi har anledning att vara stolta över.

Med knappt två år kvar till valet förändras den politiska spelplanen i grunden. Ofta sägs det att partierna i Sverige trängs i den politiska mitten. Men när Mona Sahlin nu öppnat dörren för en eventuell regeringskoalition med Lars Ohly, blir det helt missvisande. Med vänsterpartiet med på båten gör hela oppositionen en kraftig vänstersväng.

Per Schlingmann, partisekreterare (m)