ÅSIKT

Irland och Sverige har mest att tjäna på Lissabonfördraget

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Är Lissabonfördraget dött i och med att Irland röstade nej? Det hävdar Declan Ganley (2 december), som ledde nejsidan inför den irländska folkomröstningen i somras.

Svaret är förstås nej. Eftersom 25 av 27 EU-länder har ratificerat Lissabonfördraget lever det i högsta välmåga. Irland är det enda land som röstat nej.

Men vad var det egentligen som irländarna sa nej till? Undersökningar har visat att många väljare byggde sitt ställningstagande på missuppfattningar om vad fördraget innehåller. Felaktiga påståenden om att EU skulle få inflytande över företagsskatterna, abortpolitiken och neutraliteten bidrog till att många väljare stoppade en nejsedel i valurnan. Nejsidan och Declan Ganley själv medverkade till att dessa missförstånd fick fäste.

Att Lissabonfördraget träder i kraft är avgörande för att EU ska kunna ta itu med viktiga utmaningar som berör oss alla. Tillsammans behöver vi skärpa kampen mot klimatförändringarna, ta krafttag mot den organiserade brottsligheten och vässa vår konkurrenskraft för att behålla jobben i Europa när lågkonjunkturen slår till. Det nya fördraget gör det lättare att fatta beslut även med fler EU-medlemmar, samtidigt som demokratin inom EU fördjupas och hela samarbetet får tydligare fokus på medborgarna.

Sverige och Irland är två av de länder som har mest att tjäna på att Lissabonfördraget kommer på plats. Vi vill ha en stark union med tydliga spelregler och som garanterar de mindre medlemsstaternas inflytande. Den militära alliansfriheten är central för våra länder, och vi delar synen att varje land själv ska besluta om skatter och välfärdssystem. Dessutom ingår Sverige och Irland bland de mest drivande länderna för att göra EU mer öppet och lättillgängligt för medborgarna.

Men det finns också viktiga frågor som skiljer oss åt. Sverige och Irland har helt olika syn på rätten till skilsmässa och abort, och det är därför vi båda slår vakt om varje lands rätt att själv besluta i denna typ av frågor. Lissabonfördraget lever med råge upp till de kraven.

För att ett nytt EU-fördrag ska komma på plats krävs att alla medlemsländer är överens. Därför ska vi ta irländarnas oro på största allvar och hitta en lösning tillsammans med irländarna, som en majoritet på den gröna ön känner sig bekväm med. Sverige kommer på alla sätt att bidra i det arbetet, så att Lissabonfördraget kan träda ikraft och EU kan bli mer öppet, effektivt och demokratiskt.

Cecilia Malmström, EU-minister (fp)